WIERSZOBUS , czyli poezja w KLA 
W czwartek, 21 marca, z okazji Światowego Dnia Poezji, w godzinach dopołudniowych nasze pojazdy staną się wierszobusami. Pasażerowie będą mogli posłuchać poetyckich tekstów w wykonaniu studentów Państwowego Studium Animatorów Kultury.
 
Nasza firma jest partnerem Kaliskiej Wiosny Poetyckiej organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu.