Karta elektroniczna

Poniżej zamieszczamy kilka istotnych informacji, które z pewnością przybliżą Państwu posługiwanie się Kartą Elektroniczną. Dając naszym Pasażerom możliwość korzystania z systemu opłat za przejazdy, jesteśmy przekonani, że Karta Elektroniczna szybko zyska Państwa przychylność, stanie się nieodłącznym elementem życia codziennego, wyznacznikiem nowoczesności w XXI wieku.

 

Wniosek o wydanie Karty Elektronicznej do pobrania tutaj.

 

(KE) Karta Elektroniczna KLA

   • KE może być imienna lub na okaziciela.
   • KE imienna może być zarówno biletem okresowym jak i jednorazowym, natomiast na okaziciela tylko biletem jednorazowym.
   • KE można otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta KLA ul. Podmiejska 2A po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty w wysokości 15 zł. Do wniosku należy załączyć jedno zdjęcie (zdjęcie można bezpłatnie wykonać w punkcie sprzedaży KLA przy ul. Podmiejska 2A).
   • KE imienna jest personifikowana i może być używana wyłącznie przez jej właściciela (posiada nadrukowane zdjęcie i nazwisko).
   • KE na okaziciela może być używana przez wielu użytkowników.
   • Wydana KE imienna może być zarejestrowana jako normalna, ulgowa lub bezpłatna, natomiast KE na okaziciela jedynie jako normalna.
   • Przewidywany okres przydatności KE do użycia wynosi 10 lat.
   • W przypadku zgubienia KE należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Klienta KLA, dzięki czemu karta zostanie zablokowana, a pieniądze będące na karcie zostaną przelane na nową kartę klienta.

Ładowanie KE

   • Ładowania gotówki, która umożliwia opłatę za przejazd, można dokonać w jednym z punktów sprzedaży KLA lub u kierowcy autobusu. Elektroniczny bilet okresowy można wykupić w punktach sprzedaży KLA.
   • Ładowania KE i wykupienia elektronicznego biletu okresowego można dokonać w punktach sprzedaży.
   • Najmniejsza ilość gotówki możliwa do załadowania na KE u kierowcy określona jest w cenniku KLA, aktualnie 5 zł.

Kasowanie KE

   • Niezwłocznie po wejściu do autobusu KE należy zbliżyć do czytnika dowolnego z kasowników elektronicznych umieszczonych w autobusie. Przy wysiadaniu czynność tę należy powtórzyć w celu pobrania opłaty za przejazd w odpowiedniej wysokości. Nie „skasowanie” KE przy wysiadaniu spowoduje pobranie opłaty za przejazd w wysokości najwyższej opłaty na danej linii.
   • Prawidłowe „skasowanie” KE potwierdzone jest sygnałem świetlnym i krótkim sygnałem dźwiękowym.
   • Po „skasowaniu” KE kasownik na wyświetlaczu pokazuje wartość pobranej zaliczkowo gotówki.
   • Z KE zarejestrowanej jako normalna, ulgowa lub bezpłatna kasownik pobiera automatycznie odpowiednio: opłatę normalną, ulgową lub rejestruje przejazd.
   • Dokonywanie opłaty KE z wykupionym biletem okresowym poza strefą jego ważności spowoduje pobranie gotówki z karty.
   • System sygnalizuje również brak gotówki na karcie. Należy wtedy niezwłocznie załadować KE lub zakupić bilet jednorazowy u kierowcy.
   • Istnieje możliwość sprawdzenia stanu gotówki na KE za pomocą kasownika poprzez wybranie przycisku INFO CARD i przyłożenie KE. Kartę należy przyłożyć w trakcie wydawania przez kasownik sygnału (ok. 4 sek. od naciśnięcia przycisku).
   • Ceny biletów w poszczególnych strefach i rodzaje biletów okresowych pozostają zgodne z obowiązującym cennikiem biletów Kaliskich Linii Autobusowych.

Opłata za przejazd osób podróżujących wraz z właścicielem KE

   • Właściciel KE w ramach posiadanej na KE gotówki może opłacić przejazd osób towarzyszących poprzez wybranie na kasowniku odpowiedniego rodzaju opłaty.
    Na starszych typach kasowników:
    – należy wybrać przycisk „1” – opłata normalna lub ½ – ulgowa i przyłożyć kartę do kasownika.
    Na nowych typach kasowników:
    – jeden z dwóch przycisków „+” (PLUS) w zależności od żądanej opłaty tj. normalnej lub ulgowej. Gdy pojawi się czerwony „X” należy przyłożyć kartę.
   • Osoby podróżujące z właścicielem KE, za które uiścił opłatę, posiadają opłacony przejazd na tym samym odcinku co właściciel KE.

Opłata za przejazd osób sporadycznie korzystających z komunikacji miejskiej nie posiadających KE

   • Pasażer nie posiadający KE ma możliwość zakupu u kierowcy drukowanego biletu jednorazowego, który nie podlega kasowaniu.
   • Bilet jednorazowy jest ważny tylko w autobusie, w którym został wydany. Biletu nie wolno odstępować.

Kontrola ważności KE

Kontrolerzy biletów zostali wyposażeni w specjalne czytniki komputerowe, które pozwalają na sprawdzenie Karty.

 

Informacja
Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Karty Elektronicznej uzyskać można w punktach sprzedaży KLA
oraz pod numerem telefonu: 062 768 00 91.
Wszystkim Pasażerom życzymy przyjemnej podróży z Kartą Elektroniczną.

 

Instrukcja korzystania z karty elektronicznej

kontakt

Masz jakieś pytania?

  • Napisz do nas wiadomość

   Nie wiesz jaki temat wiadomości wybrać? Kliknij tutaj

  • Skip to content