Władze spółki

Elżbieta Binder

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Magister ekonomii – Uniwersytet Łódzki, specjalizacja „gospodarka miejska”. Studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości (Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie) oraz z zakresu prawa pracy (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu). Posiada certyfikat uprawniający dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa (Ministerstwo Przekształceń Własnościowych).

Posiada wieloletnie doświadczanie kierownicze w firmach z zagranicznym i polskim kapitałem. Długoletni Dyrektor Personalny w spółkach o złożonej strukturze organizacyjnej i wielowymiarowym systemie zarządzania. Pełniła rolę mentora dla managerów i dyrektorów. Doświadczenie w ramach budowania struktur HR-owych, wdrażaniu i ciągłym usprawnianiu procesów. Umiejętność budowania dialogu i relacji zawodowych w celu osiągania optymalnych wyników i oczekiwań biznesowych. Doświadczenie i wiedza w obszarze ekonomicznym w spółkach prawa handlowego.

W latach 2011 – 2016 pracowała jako Dyrektor Ekonomiczny w Kaliskim Przedsiębiorstwie Transportowym w Kaliszu, w spółce która na zasadach outsourcing-u pełniła rolę zarządzającą w obszarze kaliskiego transportu publicznego.

Karolina Skrzypczyńska

Prokurent

Adwokat, absolwentka Stacjonarnych Studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 2011 – 2014 odbyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokatów.

Praktykę prawniczą wykonuje od 2007 roku, własna kancelaria adwokacka od 2015 roku.

Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich – przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunona Hołysta pt. „Wpływ pracy funkcjonariuszy policji na efektywność postępowania przygotowawczego”.

Od 2019 do 2020 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., a od kwietnia 2020 roku pełni rolę Prokurenta Spółki.

 

 

RADA NADZORCZA KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.

Maja Baraniak – Przewodnicząca RN
Piotr Sękowski – Wiceprzewodniczący RN
Przemysław Stasiak – Sekretarz RN

kontakt

Masz jakieś pytania?

    • Napisz do nas wiadomość

      Nie wiesz jaki temat wiadomości wybrać? Kliknij tutaj

    • Skip to content