Historia

Jak to się zaczęło….?

Czas międzywojenny to początki kaliskiej komunikacji autobusowej. Autobusy wówczas kursowały na trasie Śródmieście – Dworzec Kolejowy. W latach trzydziestych XX wieku Kalisz posiadał stałe połączenia z sąsiednimi powiatami – codziennie kursowało 46 autobusów, z których każdy zabierał około dwudziestu pasażerów.

W okresie okupacji niemieckiej sprowadzono do Kalisza dwa autobusy na gaz świetlny i  jeden na olej napędowy. Obsługiwały one Kalisz i pobliskie wsie. Stacją początkową był istniejący od czasów przedwojennych dworzec autobusowy zlokalizowany przy obecnej ulicy Parczewskiego.

 Fot.: Autobus miejski marki BŰSSING

1945 ROK – POWSTANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

29 maja 1945 roku została uruchomiona pierwsza linia miejskiej komunikacji autobusowej. W tym czasie przedsiębiorstwo dysponowało dwoma autobusami poniemieckimi marki Büssing na gaz świetlny. W pierwszym roku działalności MKA zatrudniała jedynie 7 osób. Mimo tak skromnych początków z usług przedsiębiorstwa do końca 1945 roku skorzystało ponad 44,7 tys. osób.

Fot.: Wjazd do zajezdni autobusowej przy ul. Majkowskiej 13, lata 1945-1955
Fot.: Zajezdnia autobusowa wspólna z placem targowym

LATA 50 – 60

W 1950 roku utworzono Miejski Zakład Komunikacyjny (MZK), który wszedł w skład kilkakrotnie przekształcanych przedsiębiorstw komunalnych. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych nastąpiło wyraźne polepszenie zaplecza technicznego MZK:

 • urządzono nową zajezdnię przy ulicy Majkowskiej 28,
 • przeniesiono do tej lokalizacji warsztaty naprawcze,
 • na terenie zajezdni wybudowano stację benzynową.

Do roku 1956 naprawy prowadzone były w garażach zlokalizowanych przy ul. Majkowskiej 13, a autobusy dzieliły plac z targowiskiem miejskim. Wzrost liczby jednostek taboru do 21 szt. oraz liczby przewożonych pasażerów do ponad 4,3 mln spowodował, że władze miejskie przydzieliły na nową zajezdnię tereny i pomieszczenia po byłej rzeźni sanitarnej, które poddano gruntownemu remontowi. W roku 1957 wybudowano stację paliw i utwardzono plac nawierzchnią trylinkową, w kolejnych latach zajezdnia była modernizowana i rozbudowywana.

W 1959 roku obok trakcji autobusowej uruchomiono pierwsze w Kaliszu państwowe taksówki osobowe, a w 1962 roku taksówki bagażowe.

Przełomowym momentem dla MZK był rok 1963, kiedy zostało samodzielnym Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym /MPK/. Nowa firma przejęła tabor i zaplecze techniczne po MZK. W tym czasie MPK posiadało 51 autobusów i obsługiwało 15 linii komunikacyjnych o łącznej długości 99,1 km. Średnio rocznie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przewoziło ponad 12 mln pasażerów rocznie.

Fot.: Autobus marki STAR nazywany popularnie „Stonką”
Fot.: Montaż zbiornika na paliwo 1957 rok
Fot.: Autobus marki ZIS
Fot.: Brukowanie nowej zajezdni
Fot.: Autobusy marki SAN
Fot.: Taksówki MPK, lata 1959-1963
Fot.: Ręczne tankowanie paliwa
Fot.: Zajezdna – garaże

LATA 70 – 90

Wraz ze zmianami administracyjnymi, w roku 1975 powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej /WPKM/, w którego skład weszły:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kaliszu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Ostrowie Wielkopolskim.

W następnych latach zostały utworzone oddziały WPKM w Jarocinie i Krotoszynie. W 1982 roku oddziały terenowe przejęły gminy, a w Kaliszu ponownie powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Lata osiemdziesiąte to czas intensywnego rozwoju kaliskiej komunikacji miejskiej. W  1983 roku oddano do użytku nowy biurowiec. Wyeksploatowany tabor zastępowano sukcesywnie nowym. Systematycznie zwiększała się liczba przewożonych pasażerów osiągając w roku 1988 ponad 49 mln osób.

W 1991 roku doszło do kolejnego przekształcenia – został powołany do życia zakład budżetowy miasta pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny /MZK/.

W 1993 roku podjęto inicjatywę zwiększenia obszaru przychodów i uatrakcyjnienia komunikacji miejskiej w mieście. 13 maja 1994 roku Zarząd Miasta Kalisza i przedstawiciele angielskiej firmy Southern Vectis podpisali umowę o utworzeniu spółki z o.o. – Kaliskie Linie Autobusowe.

Fot.: Przystanek na Placu Kilińskiego
Fot.: Autobusy marki SAN i marki JELCZ
Fot.: Autobusy marki AUTOSAN
Fot.: Autobus marki SAN
Fot.: Autobus marki  IKARUS
Fot.: Autobus marki JELCZ

OD 1994

1 czerwca 1994 roku powstała spółka joint venture Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z udziałem Miasta Kalisza i angielskiej firmy Southern Vectis.

„DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW, Z KORZYŚCIĄ DLA MIASTA” – to nowa misja spółki.

Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. są największą firmą świadczącą usługi komunikacji miejskiej w regionie. Jakość świadczonych usług to kierunek strategii firmy. Produktem spółki jest usługa wysokiej jakości komunikacja miejska.

Firma obsługuje pasażerów Kalisza oraz okolicznych miast i gmin: Gołuchów, Godziesze Wielkie, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrów Wlkp., Pleszew, Stawiszyn, Zbiersk, Żelazków.

Fot.: MAN
Fot.: VOLVO B10L

Dziennie z usług Kaliskich Linii Autobusowych korzysta ponad 30 tys. pasażerów. Przy współpracy brytyjskich specjalistów KLA opracowały i wprowadziły nową sieć komunikacyjną mającą na celu zwiększenie częstotliwości i rozszerzenie obsługiwanych obszarów. Zwiększona została liczba punktów docelowych, o kilkadziesiąt wzrosła liczba przystanków. Sieć jest ciągle udoskonalana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Fot.: Najmłodsi pasażerowie KLA

OD 1996

Spełniając oczekiwania pasażerów dotyczące podniesienia komfortu podróżowania KLA Spółka sukcesywnie wymienia tabor. W latach 1996 – 2008 spółka wymieniła wszystkie autobusy. W maju 2008 roku wycofano z eksploatacji Jelcze, ostatnie autobusy starego typu. Spółka posiada 66 nowoczesnych, niskopodłogowych, ekologicznych autobusów, które obsługują 28 linii o łącznej długości tras 265 km.

Fot.: Odprowadzenie ostatniego Jelcza do kasacji

W 2000

Z myślą o wygodzie Pasażerów, Kaliskie Linie Autobusowe jako pierwsza firma przewozowa w Polsce wprowadziły w 2000 roku kartę elektroniczną jako formę opłat za przejazdy. Pasażer posiadający kartę może opłacić dowolny przejazd za dowolną ilość podróżujących z nim osób bez znajomości taryfy. Nie musi pamiętać o wcześniejszym zakupie biletu w kiosku. Posługując się Kartą Elektroniczną można szybko, pewnie i bezpiecznie opłacić przejazd. System karty elektronicznej jest technologicznie gotowy do funkcjonowania jako system „karty miejskiej”.

Fot.: Karta elektroniczna
Fot.: Autobus promujący kartę elektroniczną
Fot.: Kasownik na kartę

Od 2004

Wprowadzany jest system wewnętrznego monitorowania autobusów oraz mobilny system wizualizacji umożliwiający prezentowanie treści informacyjno-reklamowych na monitorach LCD zainstalowanych w  autobusach.

Fot.: System wizualizacji

OD 2007

Uruchomiono system informacji pasażerskiej poprzez telefon komórkowy i interaktywną mapę z rozkładem jazdy w internecie, opracowano także kalkulator cen biletów, narzędzie, które pozwala łatwo i szybko sprawdzić ceny poszczególnych biletów na wybranym odcinku. W Punkcie Obsługi Klienta zainstalowany został komputerowy kiosk informacyjny umożliwiający dostęp do aktualnego rozkładu jazdy autobusów.

Fot.: Kiosk informacyjny
Fot.: Strona internetowa

W 2007

Dwaj najwięksi w rejonie przewoźnicy świadczący usługi w ramach lokalnego przewozu osób podpisali porozumienie transportowe dotyczące połączenia komunikacyjnego Kalisza z Ostrowem Wlkp. jeszcze przed powstaniem aglomeracji kalisko – ostrowskiej.

W 2009

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie przy wsparciu KLA odrestaurował autobus San H-100B, który na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia był eksploatowany w Kaliszu. Ponieważ autobus był własnością MPK w Kaliszu, zgodnie ze swoją historią został przywrócony w barwy firmy, oznakowany herbem miasta i sprowadzony do Kalisza. Zobacz historię rekonstrukcji tego autobusu przygotowaną przez KMKM w Warszawie.

Fot.: Przekazanie autobusu

W październiku 2009 roku Kaliskie Linie Autobusowe gościły redakcję programu Muzzzik. Udostępniony film przestawia fragmenty odcinka kręconego na naszej zajezdni.

Film.: fragmenty odcinka Muzzzik

W 2010

10 września 2010 roku w Warszawie została podpisana umowa w sprawie odkupienia 18,38% udziałów od angielskiego wspólnika Miasta Kalisza w spółce Kaliskie Linie Autobusowe. Tym samym Miasto Kalisz zostało jedynym właścicielem Spółki.

W dniu 30 września przed kaliskim ratuszem odbyło się przekazanie 5 szt. autobusów Solaris Urbino 12 zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wyniosła 4.3 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Fot.: Przekazanie autobusów 2010

W 2011

W dniu 6 października przed kaliskim ratuszem odbyło się przekazanie 10 szt. autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w  Kaliszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wyniosła 9 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. W skład dostawy weszło 6 szt. Solarisów Urbino 12, 2 szt. przegubowych Solarisów Urbino 18 i 2 szt. autobusów typu mini Kapena Iveco 65C Urby.

Fot.: Przekazanie autobusów 2011

Rok 2011 w historii komunikacji miejskiej można zapisać jako przełomowy, z powodu zaistniałych zmian organizacyjno-własnościowych w kaliskim publicznym transporcie zbiorowym.

Miasto Kalisz przejęło nieodpłatnie od Skarbu Państwa 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu. Tym samym zostało 100-procentowym udziałowcem dwóch spółek działających w obszarze publicznego transportu zbiorowego, tj. KLA i PKS. Została wówczas opracowana strategia konsolidacji i rozwoju komunikacji publicznej. Za ekonomicznie uzasadnione uznano przeprowadzenie działań organizacyjno-restrukturyzacyjnych, które doprowadzą do optymalnego wykorzystania posiadanego przez obie Spółki potencjału w obszarze majątku, zasobów ludzkich i zaplecza technicznego. Dla realizacji postawionych celów została podjęta decyzja o utworzeniu nowej Spółki, której przedmiotem działalności jest konsolidacja i zarządzanie kaliskim publicznym transportem zbiorowym.

W dniu 20 kwietnia 2011 roku Rada Miejska Kalisza podjęła Uchwałę o utworzeniu Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe.

W 2012

6 listopada 2012 r. została podpisana umowa o realizację inwestycji pod nazwą „Budowa warsztatów mechaniki pojazdowej, z częścią magazynową i pomieszczeniami socjalnymi”. Inwestycję realizuje Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe – powstający budynek warsztatowy będzie wyposażony w nowe urządzenia i będą tam realizowane usługi techniczne na rzecz taboru autobusowego KLA i PKS. Tym samym wraz z  zakończeniem inwestycji zajezdnia autobusowa KLA znajdująca się na ul. Majkowskiej 26 zostanie przeniesiona na teren KPT, zlokalizowany przy ul. Wrocławskiej 30-38.

W 2013

W czerwcu w ramach procedur przetargowych wyłoniony został wykonawca kolejnej części inwestycji budowy zaplecza technicznego, który obejmuje budowę stacji paliw oraz myjni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa stacji paliw oraz myjni stanowi kolejny, istotny etap realizacji strategii konsolidacji i  rozwoju miejskich spółek publicznego transportu zbiorowego. Nowo powstająca infrastruktura będzie realizowała usługi na rzecz taboru autobusowego KLA i PKS w Kaliszu – zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 roku.

W 2014

7 lutego nastąpiła zmiana lokalizacji zajezdni autobusowej KLA. Na terenie nowej siedziby przy ul. Wrocławskiej 30-38 oddano do użytku nowe zaplecze techniczne do obsługi i naprawy autobusów, uruchomiona została nowa myjnia autobusowa, stacja paliw i dyspozytornia. Autobusy parkują na specjalnie przygotowanym, objętym monitoringiem, utwardzonym placu postojowym. Ponieważ już wcześniej pracownicy administracyjni KLA zostali przeniesieni do biurowca PKS, a obsługa klienta do budynku dworca PKS, tym samym zakończył się trwający od października 1956 roku okres działalności zajezdni miejskich autobusów przy ul. Majkowskiej 26.

Z dniem 8 lutego 2014 roku, po prawie 58 latach zakończyła się operacyjna działalność zajezdni i zaplecza komunikacji miejskiej przy ul. Majkowskiej 26.

27 stycznia 2014 r. został uruchomiony system sprzedaży umożliwiający zakup biletu za pomocą telefonu komórkowego. Firma moBilet przygotowała aplikację na telefon komórkowy, która jest dostępna również dla pasażerów komunikacji miejskiej w Kaliszu. Za pomocą aplikacji można kupić bilety jednorazowe – normalne i ulgowe oraz bilety specjalne czyli bilet rodzinny i weekendowy.

1 czerwca 2014 roku, po dwunastoletniej przerwie uruchomiona została obsługa nocnej linii komunikacyjnej relacji H. Sawickiej – Osiedle Winiary, oznaczonej numerem 10. Autobusy kursować będą we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 22.30 wieczorem do 5:00 rano. W ciągu nocy obsługiwanych będzie łącznie 9 kursów.

W 2015

17 września kaliscy radni zdecydowali o przekształceniu Zarządu Dróg Miejskich w  Kaliszu w nową jednostkę organizacyjną – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Od 1 stycznia 2016 r. zajmować się on będzie organizacją transportu w Kaliszu (Operator). Nowa instytucja przejmie zadania Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego w obszarze organizacji transportu i Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, kontynuując jednocześnie działalność Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Jest to konsekwencja konieczności rozdzielenia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego od operatora zajmującego się jedynie realizacją zadań przewozowych. Efektem tego jest kolejna reorganizacja spółek wynikająca z przekazania wraz z kompetencjami części pracowników zajmujących się rozkładem jazdy.

W 2016

1 maja 2016 r. pasażerowie uzyskali dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej. Wszystkie autobusy Kaliskich Linii Autobusowych zostały wyposażone w urządzenia mobilne z oprogramowaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej pod nazwą „kiedyPrzyjedzie.pl”. Dzięki wdrożeniu systemu pasażerowie mogą z dowolnego miejsca otrzymać informację o prognozowanym czasie odjazdu autobusu z wybranego przystanku (w oparciu o rzeczywisty czas przejazdu pojazdu uwzględniający korki, wypadki, objazdy czy czynniki pogodowe).

1 czerwca 2016 r. Kaliskie Linie Autobusowe wprowadziły do eksploatacji dwa używane autobusy marki Solaris Urbino 10. Ponieważ data wprowadzenia autobusów do obsługi linii komunikacyjnych zbiegła się z Międzynarodowym Dniem Dziecka, w końcowym przygotowaniu autobusów do jazdy po ulicach miasta Spółkę wsparli wychowankowie kaliskiego Domu Dziecka. Mali Goście pomogli w wyprowadzeniu autobusów z warsztatu, tankowaniu, myciu na myjni autobusowej i byli jego – już na zawsze – Pierwszymi pasażerami.

Fot. Solaris urbino 10

19 lipca 2016 r. nastąpiło oficjalne oddanie do eksploatacji 5 używanych autobusów marki Scania OmniLink. Zakupione Scanie wyprodukowane zostały w 2007 roku, ich przebiegi wynoszą od 290 do 340 tys. kilometrów. Autobusy sprowadzone zostały do Polski przez firmę Scania Polska S.A. ze Sztokholmu. Pierwotnie zasilane były etanolem, jednak zgodnie z procedurą firmy Scania ich silniki przystosowane zostały do zasilania olejem napędowym. Autobusy dostosowane są do norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, spełniając europejski standard emisji spalin wg. normy Euro 4. Przestronne, estetyczne wnętrza, wygodne siedzenia oraz niska podłoga stwarzają przyjazne warunki podróży pasażerom.

Fot. SCANIA Omnilink

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zostały zaliczone do „10-tki” najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce. W Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2016 organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna” i publikowanym na łamach Strefy Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej (wyd. z dnia 9 listopada br.) Spółka została sklasyfikowana na 10 miejscu.

Z końcem roku, Kaliskie Linie Autobusowe pożegnały ostatni z przegubowych autobusów marki MAN. Autobusy w liczbie 5 sztuk trafiły do Kalisza w 1997 roku i zastąpiły wysłużone, przegubowe Ikarusy. Odnowiły one wyeksploatowany tabor, a dzięki niskiej podłodze w dużym stopniu poprawiły dostępność komunikacji miejskiej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zakup autobusów związany był z planem odnowy taboru, którego podstawą były wtedy Jelcze i właśnie Ikarusy. Ostatni Ikarus opuścił zajezdnię w 2007 roku. Teraz po kolejnych 10 latach definitywnie wycofany z eksplantacji został ostatni MAN. Autobusy tej marki z powodzeniem służyły mieszkańcom Kalisza przez prawie 20 lat, kursując na najbardziej obciążonych liniach.

fot.: Man

W 2017

Od dnia 19 maja 2017 r. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. rozszerzyły ofertę sprzedaży o możliwość zakupu biletu okresowego przez internet. Nowością i udogodnieniem dla pasażerów jest możliwość zapisania elektronicznej formy biletu w telefonie komórkowym. Firma Infospread z Łodzi przygotowała aplikację „zbiletem” na telefon komórkowy, która jest dostępna również dla pasażerów Kaliskich Linii Autobusowych. Oznacza to, że nośnikiem biletu okresowego może być już nie tylko karta elektroniczna, ale także smartfon.

22 czerwca 2017 r. przed kaliskim ratuszem odbyła się prezentacja 10 szt. autobusów marki Solaris Urbino IV generacji zakupionych przez Spółkę. Łączna wartość dostawy wraz z finasowaniem wyniosła 11.850.707 zł netto. Autobusy są przyjazne dla środowiska i pasażerów, spełniają wysokie normy emisji spalin Euro-6. Posiadają wiele udogodnień dla pasażerów gwarantując wysoką jakość i komfort podróży. Wyposażone zostały w elektroniczne, wyraźne, klapkowo-ledowe tablice kierunkowe, nowej generacji, nowoczesny system obsługujący kasowniki z wyświetlaczem dotykowym, oraz cało pojazdową klimatyzację. Gniazda USB do ładowania telefonów w przestrzeni pasażerskiej, bezpłatny dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi powodują, że nowe autobusy będą przyjazne pasażerom korzystającym z nowych rozwiązań technologicznych i multimedialnych. Osobom starszym wygodę zapewni niska podłoga na całej długości autobusu, a niepełnosprawnym rampa, specjalnie wydzielone miejsce dla wózków, czy oznaczenia w języku Braillea. Dla matek z dziećmi autobus został wyposażony w kącik ze specjalnie dedykowanym laminatem i tapicerką siedzeń. Bezpieczeństwo pasażerów zapewnia podłoga pokryta wykładziną przeciwpoślizgową bez stopni poprzecznych, automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika oraz system monitoringu zapewniający rejestrację i podgląd całego wnętrza autobusu.

Fot. Solaris Urbiono 12 IV generacji

Tablice informacji pasażerskiej na przystankach to kolejne udogodnienie dla pasażerów wprowadzone w 2017 roku. Tablice wyświetlają rzeczywisty czas kursowania autobusu, pokazują za ile minut pojawi się autobus danej linii. Tablice znajdują się na trzech przystankach: przy Galerii Amber, na ul. Harcerskiej i na ul. Majkowskiej.

22 lipca 2017 r. – Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. konsekwentnie podnoszą swoją pozycję wśród najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w kraju. Po raz drugi Spółka znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu publikowanego na łamach Strefy Gospodarki „Dziennika Gazety Prawnej”. Tym razem KLA zostało sklasyfikowane na szóstym miejscu w kraju, a pierwszym w Wielkopolsce. Ten znaczący awans i obecność w czołówce wśród takich firm jak MZA Warszawa, czy Metro Warszawskie to ogromny sukces Spółki.

6 grudnia 2017 r. przed kaliskim ratuszem odbyła się prezentacja zakupionych przez Miasto Kalisz 9 autobusów, nabytych w ramach projektu o nazwie „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”. Zakładał on dofinansowanie na kwotę ponad 14 mln złotych, w tym zakup 9 sztuk autobusów dla komunikacji miejskiej:  4 sztuki z silnikiem Diesla i 5 sztuk
o napędzie hybrydowym.

Fot.: MAN
Fot.: Scania

W dniu 27 grudnia 2017 r. doszło do połączenia spółek: 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 – 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000393680, NIP: 618-213-72-38, REGON: 301808700, kapitał zakładowy 3 526 000 złotych,

oraz:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 – 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144386, NIP: 618-003-39-02, REGON: 250442603, kapitał zakładowy 6 245 000 złotych, w  trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie, z którym spółka przejmująca (Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o.) wstąpiła z dniem połączenia, tj. z dniem 27 grudnia 2017 r., we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.).

Na skutek połączenia cały majątek spółki przejmowanej, tj. Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego sp. z o.o., został przeniesiony na spółkę przejmującą, tj. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. W związku z powyższym KLA stało się właścicielem zaplecza technicznego znajdującego się na zajezdni przy ul. Wrocławskiej 30-38. Z tym samym dniem KLA przejęły wszystkich pracowników zatrudnionych w KPT i aktualnie samodzielnie dokonuje napraw i obsługi technicznej autobusów łącznie z myciem, tankowaniem i obsługą administracyjną świadczoną nie tylko na rzecz KLA, ale także Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu.

2018

W maju 2018 roku na trzech przystankach zawitały biletomaty. Dzięki tym urządzeniom pasażerowie mogą dokonać zakupu biletów za pomocą gotówki bądź karty. Biletomaty zostały umieszczone na przystanku przy galerii Amber, przy ul. Majkowskiej i Harcerskiej.

W czerwcu miasto Kalisz wprowadziło „Kartę Mieszkańca”, dzięki której posiadacz może liczyć na pewne zniżki w różnych sektorach. Kaliskie Linie Autobusowe dołączyły się do projektu, karty te są także aktywne w autobusach, służą jako wcześniejsze karty pasażera, dodatkowo na zlecenie miasta są wyrabiane przez KLA.

W dniu 27 lipca 2018 roku na teren naszej zajezdni dotarło 11 sztuk autobusów hybrydowych zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacja oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”.

Projekt finansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W zakres projektu wchodzi również budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworców kolejowego i autobusowego, wyposażenie przystanków w biletomaty (6 szt.) i tablice informacji pasażerskiej, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zakup 11 sztuk autobusów. Najlepszą ofertę na dostawę autobusów, na kwotę 19.187.434 zł brutto (cena jednostkowa 1.418.000 zł netto) złożyła firma MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o.

Hybrydowe autobusy marki Man przyjechały do Kalisza 27 lipca. Od poniedziałku służby KLA przystąpiły do intensywnych prac mających na celu jak najszybsze przygotowanie autobusów do eksploatacji w warunkach kaliskich. Zostały dokonane przeglądy wszystkich podzespołów, uruchomione zostały wszystkie systemy informatyczne, autobusy zostały oznakowane, zarejestrowane, ubezpieczone, gruntownie umyte i posprzątane, a kierowcy przeszkoleni w zakresie obsługi i eksploatacji. Dzięki temu już od dnia 7 sierpnia autobusy zostały wprowadzone do obsługi sieci.

Oprócz klimatyzacji w standardzie znajdą się m.in. ekologiczny silnik spełniający normę emisji spalin Euro-6, niska podłoga na całej długości autobusu, system przyklęku, rampa dla wózków, system gaszenia pożarów, dedykowana tapicerka i kącik dla dzieci, elektroniczne tablice kierunkowe, system monitoringu wizyjnego, gniazda USB do ładowania telefonów i niebawem bezprzewodowy Internet.

W sierpniu tabor KLA został zasilony dwoma nowymi busami marki Volkswagen Crafter z 2013 roku, które posłużyć mają do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Przewozy te są świadczone na zlecenie Urzędu Miasta. Ważne, aby przewóz dzieci niepełnosprawnych spełniał wszystkie warunki bezpieczeństwa, a pojazdy te zapewniają maksimum komfortu.

Zakończenie inwestycji termomodernizacji na terenie zajezdni KLA.

Do końca dobiega inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku stacji obsługi pojazdów (dzierżawiony PKS), magazynu i serwisu ogumienia. Kolejnym etapem jest termomodernizacja budynku biurowego.

Przed :

42340636_1820054884715397_8447108366559346688_n
SKP 1
SKP
20180925_071420
DSC08188_zpsgakutaw7.jpg~original
previous arrow
next arrow
42340636_1820054884715397_8447108366559346688_n
SKP 1
SKP
20180925_071420
DSC08188_zpsgakutaw7.jpg~original
previous arrow
next arrow

Po :

nowy_budynek
nowy_budynek1
nowy_budynek2
45636074_260789757970215_6982060378687537152_o
nowy45787785_1881847691869449_4758912665496059904_o
45787785_1881847691869449_4758912665496059904_o
previous arrow
next arrow
nowy_budynek
nowy_budynek1
nowy_budynek2
45636074_260789757970215_6982060378687537152_o
nowy45787785_1881847691869449_4758912665496059904_o
45787785_1881847691869449_4758912665496059904_o
previous arrow
next arrow

Planer podróży:

Ostatnim krokiem zmian w komunikacji w 2018 roku było wprowadzenie „planera podróży”. Jest to wyszukiwarka połączeń, która pozwala za pomocą Google Map wynaleźć najbardziej dogodny sposób dotarcia do miejsca docelowego. Po wpisaniu adresu w wyszukiwarce, planer zaplanuję trasę i wskażę najdogodniejsze połączenia.

2019

Na przełomie 2019/2020 roku tabor Kaliskich Linii Autobusowych wzbogacił się o 8 autobusów Solaris Urbino 12 wyprodukowanych w 2013 roku. Zastąpiły one mocno wyeksploatowane autobusy marki Scania. Po wyposażeniu w system sprzedaży biletów, pod koniec lutego 2020 wyjechały na ulice Kalisza.

2020

W sierpniu spółka zakupiła dwa nowe minibusy marki MAN TGE 5.180 ze specjalistyczną zabudową polskiej firmy Mercus. Pojazdy te mają za zadanie realizować przewozy dzieci niepełnosprawnych do szkół. Busy te zastąpiły poprzednie dwa pojazdy marki IVECO, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podróży.

Spółka kolejny raz została poddana wnikliwej ocenie w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2020, prowadzonym przez Strefę Gospodarki, ogólnopolski. Pod uwagę brano szereg kryteriów, w tym stan techniczny taboru i infrastruktury towarzyszącej ze szczególnym uwzględnieniem transportu niskoemisyjnego, prowadzoną politykę kadrową, działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, czy kwestie stricte finansowe. Tak powstało zestawienie najlepszych przedsiębiorstw komunikacyjnych w tym roku, wśród których nie zabrakło Kaliskich Linii Autobusowych – uplasowaliśmy się na V miejsce.

Z dniem 15 października do eksploatacji wprowadzone zostały dwa nowe autobusy miejskie typu MIDI. Są to autobusy ISUZU Novociti Life. Autobusy realizują zadania wykonywane przez dotychczasowe Kapeny – tj. linie 5, 9, 10, a w weekendy również mniej obciążone kursy linii nr 16. Są to autobusy 8 metrowe, silniki 4 cylindrowe z klasa emisji spalin (EURO VI C) z niskim zużyciem paliwa, skrzynia biegów automatyczna, pojazdy posiadają wszelkie systemy bezpieczeństwa (ABS , ASR , itp. ) i komfortu ( ECAS & ELC, klimatyzacja cało pojazdowa ). Mają możliwość przewozu 60 osób ( 21 siedzących i 39 stojących). Ponadto, autobusy są wyposażone w rampę umożliwiającą wjazd wózka inwalidzkiego czy dziecięcego.

W grudniu wszystkie autobusy Kaliskich Linii Autobusowych zostały wyposażone w Wifi, dzięki czemu pasażerowie mają możliwość skorzystania z darmowego Internetu podczas podróży.

Na koniec 2020 roku Kaliskie Linie Autobusowe zostały nominowane do ogólnopolskiej nagrody Lider Gospodarki Regionalnej, przyznawanej w ramach programu prowadzonego przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarczego. Nasza spółka została nominowana za istotny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu przez wprowadzanie pozytywnych zmian ilościowych, jakościowych i strukturalnych, które zaowocowały powstaniem nowych wartości gospodarczych i intelektualnych, a także wpłynęły na zmianę poziomu życia mieszkańców. To dla nas duże wyróżnienie, mimo bardzo trudnego roku. Nominacja ta jest zwieńczeniem starań i efektem wytężonej pracy całego zespołu Laureatów konkursu w styczniu wyłoni specjalnie powołana kapituła.

W grudniu 2020r. spółka oddała do użytkowania instalację fotowoltaiczną, wpisując się w ten sposób w działania proekologiczne mające na celu  wytwarzanie energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Moc naszej instalacji to 49,58 kWp, w skład której wchodzą 134 sztuki paneli, 2 inwertory oraz 67 sztuk optymalizatory.

Co ważne, szacunkowa roczna produkcja według uzysków z ostatnich 10 lat parametrów technicznych urządzeń, powinna być na poziomie 46 700 kWh.

2021

W styczniu została uruchomiona nowa aplikacja mobilna, umożliwiająca zakup biletu. W ten sposób spółka rozszerzyła spectrum możliwości zakupu biletów przez Internet – w czas epidemii covid sprzedaż bezpośrednio u kierowcy autobusów została zawieszona ze względu na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów.

Aplikacja mPay należy do najdłużej działającego na polskim rynku dostawcy rozwiązań dla płatności mobilnych. Kaliszanie, którzy zainstalują ją na swoim telefonie, szybko i wygodnie zakupią:

 • bilety miejskie (jednorazowe, jednogodzinne, weekendowe, tygodniowe, miesięczne i kwartalne),
 • bilety podmiejskie (jednorazowe oraz tygodniowe).

W dniu 24.03.2021r. wprowadzona została do obiegu nowa szata graficzna biletów papierowych. Celem realizacji tego działania spółki jest łatwiejsze dla naszych Klientów rozróżnienie biletów miejskich od podmiejskich poprzez zmianę koloru oraz zwiększenie stopnia zabezpieczenia jako papieru wartościowego. Sprzedaż biletów papierowych w czasie epidemii uległa ogromnemu rozszerzeniu – spółka zawarła 39 nowe umowy o dystrybucję biletów.

Poniżej nowa szata graficzna biletów papierowych Kaliskich Linii Autobusowych.

W lipcu spółka zakupiła autobus przegubowy – Solaris Urbino 18, rocznik 2017., który zastąpił „letni przegubowiec”. Nowy nabytek to autobus 3 letni od względem eksploatacji, norma spalania Euro 6, wyposażony we wszystkie nowoczesne elementy.

Poniżej zdjęcia przedstawiające autobus.

Fot.: Paweł Kazaniecki
Fot.: Paweł Kazaniecki
Fot.: Paweł Kazaniecki

W sierpniu Spółka uzyskała tytuł Lidera Gospodarki Regionalnej.

2022 

26 maja 2022 roku dwa autobusy Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. wyruszyły w podróż na tereny objętej wojną Ukrainy. W porozumieniu z Miastem Kalisz, Spółka przekazała dwa autobusy marki Iveco Kapena typu Urby jako darowiznę w ramach pomocy humanitarnej dla partnerskiego miasta – Kamieńca Podolskiego.

Razem z autobusami, Kaliski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża przekazał środki pierwszej potrzeby w postaci m.in. artykułów spożywczych i przemysłowych, które dostarczyliśmy do Punktu PCK w Przeworsku.

2023 

W dniu 02.05.2023 po raz pierwszy w historii funkcjonowania Spółki, odbył się Dzień Otwarty Kaliskich Linii Autobusowych. Wydarzenie zorganizowane zostało w celu promocji Kaliskiej Karty Mieszkańca oraz dostarczenia informacji na temat nowo wdrożonego rozkładu jazdy. Odwiedzający mieli możliwość wziąć udział w zorganizowanych atrakcjach dla najmłodszych – zdjęcie w fotobudce 360, szaleństwa na dmuchanym zamku, czy pyszna wata cukrowa. Ponadto, była to okazja poznać szczegóły nowego rozkładu jazdy oraz porozmawiać o zasadach funkcjonowania Kaliskiej Karty Mieszkańca. Bez wątpienia największą popularnością cieszyła się przejażdżka po mieście Czerwonym Zabytkowym SANem.

Punkt informacyjny Kaliskiej Karty Mieszkańca i nowego rozkładu jazdy KLA

kontakt

Masz jakieś pytania?

  • Napisz do nas wiadomość

   Nie wiesz jaki temat wiadomości wybrać? Kliknij tutaj

  • Skip to content