Ogłoszenie o przetargu

Informujemy, iż zostało wszczęte postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest:

„Rozbiórka budynków socjalnego i magazynowego oraz utwardzenie terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu”.

Szczegóły na stronie http://www.bip.kla.com.pl