Konferencja w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

 

W dniu 22 lutego 2019 roku w Hotelu Komoda Club Residence odbyła się konferencja dotycząca zmian w Dyrektywie 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie, a na zaproszenie do wspólnej organizacji pozytywnie odpowiedział Europoseł dr Andrzej Grzyb, który obecnie negocjuje zapisy Dyrektywy w imieniu Parlamentu Europejskiego z Państwami Członkowskimi w Radzie.

W konferencji udział wzięli także: Maria Perkuszewska – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury  odpowiedzialnego za implementację dyrektywy w naszym kraju, członkowie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, lokalni samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacji miejskiej z całego kraju oraz producenci autobusów.

Dyrektywa 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, zwana „dyrektywą w sprawie ekologicznie czystych pojazdów” uzupełnia horyzontalne przepisy UE dotyczące udzielania zamówień publicznych. Dzięki wprowadzeniu obowiązku uwzględniania – przy udzielaniu zamówień publicznych na pojazdy transportu drogowego – czynnika energetycznego i oddziaływania na środowisko podczas cyklu użytkowania pojazdu ma ona stymulować rynek ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Unia Europejska jest mocno zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Budowanie zrównoważonego transportu jest jednym z kluczowych celów wspólnej polityki transportowej.