Nową szata graficzna biletów papierowych

Nową szata graficzna biletów papierowych

Szanowni Pasażerowie,

KLA Sp. z o.o. z dniem 24.03.2021r. wprowadza do obiegu nową szatę graficzną biletów papierowych. Celem realizacji tego działania spółki jest łatwiejsze dla naszych Klientów rozróżnienie biletów miejskich od podmiejskich poprzez zmianę koloru oraz zwiększenie stopnia zabezpieczenia jako papieru wartościowego – szczegóły tego zabiegu są tajemnica spółki.

Bilety papierowe dotychczas zakupione przez Klientów indywidualnych  będą uznawane podczas kontroli przewozów do końca roku 2021.

Zakup dotychczas funkcjonujących biletów papierowych w punktach sprzedaży (sklepy, kioski itp.) będzie możliwy jedynie do dnia 31.05.2021 r. Po tej dacie kontrahenci współpracujący w obszarze sprzedaży biletów będą zaopatrzeni w nowe bilety.

Poniżej przedstawiamy nową szatę graficzną biletów papierowych Kaliskich Linii Autobusowych.

Bilet miejski:

Bilet podmiejski:


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content