Nie będzie podwyżki cen biletów

Nie będzie podwyżki cen biletów

W związku z pojawiającymi się w lokalnych portalach internetowych informacjami dotyczącymi podwyżki cen biletów informujemy, że procedowany projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza, ma na celu wyłącznie wprowadzenie do cennika nowego rodzaju biletu t.j. biletu 1-godzinnego.

Pozostałe ceny zawarte w uchwale mają charakter cen maksymalnych i stanowią powielenie dotychczasowych cen maksymalnych ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XVIII/216/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Szczegółową taryfę opłat za przejazdy, zgodnie ze swoją kompetencją określa zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza. KLA nie wnioskowały i nie zamierzają  wnioskować o zmiany w wysokości cen biletów, co oznacza, że wszyscy pasażerowie będą mogli dalej podróżować autobusami KLA ponosząc opłaty w dotychczasowej wysokości.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content