Nie będzie podwyżki cen biletów

Nie będzie podwyżki cen biletów

W związku z pojawiającymi się w lokalnych portalach internetowych informacjami dotyczącymi podwyżki cen biletów informujemy, że procedowany projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza, ma na celu wyłącznie wprowadzenie do cennika nowego rodzaju biletu t.j. biletu 1-godzinnego.

Pozostałe ceny zawarte w uchwale mają charakter cen maksymalnych i stanowią powielenie dotychczasowych cen maksymalnych ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XVIII/216/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Szczegółową taryfę opłat za przejazdy, zgodnie ze swoją kompetencją określa zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza. KLA nie wnioskowały i nie zamierzają  wnioskować o zmiany w wysokości cen biletów, co oznacza, że wszyscy pasażerowie będą mogli dalej podróżować autobusami KLA ponosząc opłaty w dotychczasowej wysokości.


Punkt obsługi klienta

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
od 7:30 do 15:30

obsługa Kaliskiej Karty Mieszkańca
(dodatkowo w poniedziałki do godz. 17.00)

Adres:

Kalisz, ul. Podmiejska 2A (Dworzec PKS)

Telefon kontaktowy: 

+48 62 768 00 91

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com