Historia

POCZĄTKI

Pierwsze zalążki komunikacji autobusowej w kaliskiem występują już w okresie międzywojennym. Autobusy kursowały na trasie śródmieście – dworzec kolejowy. W latach trzydziestych XX wieku Kalisz miał również stałe połączenia z sąsiednimi powiatami. Codziennie kursowało 46 autobusów, z których każdy zabierał około dwudziestu pasażerów.

W okresie okupacji niemieckiej sprowadzono dwa autobusy na gaz świetlny i jeden na olej napędowy. Obsługiwały one Kalisz i pobliskie wsie. Stacją początkową był istniejący od czasów przedwojennych dworzec autobusowy przy obecnej ulicy Parczewskiego.

 

 


 

 

Fot.: Autobus miejski marki BŰSSING

1945 ROK – POWSTANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

29 maja 1945 roku otwarta została pierwsza linia Miejskiej Komunikacji Autobusowej. W tym czasie przedsiębiorstwo dysponowało dwoma autobusami poniemieckimi marki _Büssing_ na gaz świetlny. W pierwszym roku działalności MKA zatrudniała tylko 7 osób. Mimo tak skromnych początków z usług przedsiębiorstwa do końca 1945 roku skorzystało ponad 44,7 tys. osób.

 

 


 

 

Fot.(z lewej): Wjazd do zajezdni autobusowej przy ul. Majkowskiej 13, lata 1945-1955
Fot.(z prawej): Zajezdnia autobusowa wspólna z placem targowym

LATA 50 – 60.

W 1950 roku utworzono Miejski Zakład Komunikacyjny, który wszedł w skład kilkakrotnie przekształcanych przedsiębiorstw komunalnych. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych nastąpiło wyraźne polepszenie zaplecza technicznego MZK: urządzono nową zajezdnię przy ulicy Majkowskiej 28 oraz przeniesiono tu warsztaty naprawcze, na terenie zajezdni wybudowano stację benzynową. W 1959 roku uruchomiono obok trakcji autobusowej pierwsze w Kaliszu państwowe taksówki osobowe a w 1962 roku taksówki bagażowe.

Przełomowym momentem dla MZK był rok 1963, kiedy zostało samodzielnym Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym /MPK/. Nowa firma przejęła tabor i zaplecze techniczne po MZK. W tym czasie MPK posiadało 51 autobusów i obsługiwało 15 linii komunikacyjnych o łącznej długości 99,1 km oraz przewoziło ponad 12 mln pasażerów rocznie.

 

 

 

 

Fot.(po lewej): Autobus marki STAR nazywany popularnie „Stonką”
Fot.(po prawej): Montaż zbiornika na paliwo 1957 rok

Fot.(z lewej): Autobus marki ZIS
Fot.(z prawej): Brukowanie nowej zajezdni

Fot.(z lewej): Autobusy marki SAN
Fot.(z prawej): Taksówki MPK, lata 1959-1963

Fot.(z lewej): Ręczne tankowanie paliwa
Fot.(z prawej): Zajezdna – garaże

LATA 70 – 90.

W 1975 powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej /WPKM/, w którego skład weszło istniejące MPK w Kaliszu i MPK w Ostrowie Wielkopolskim. W latach następnych utworzono oddziały WPKM w Jarocinie i Krotoszynie. W 1982 roku oddziały terenowe przejęły gminy. W Kaliszu ponownie powstało MPK.

Lata osiemdziesiąte należą do najlepszego okresu firmy. W 1983 roku oddano do użytku nowy biurowiec. Wyeksploatowany tabor zastępowano sukcesywnie nowym. Systematycznie zwiększała się liczba przewożonych pasażerów osiągając w roku 1988 ponad 49 mln osób.

W 1991 roku doszło do powołania zakładu budżetowego miasta pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny /MZK/.

W 1993 roku podjęto działania, aby MZK przekształcić w przedsiębiorstwo bardziej dochodowe. 13 maja 1994 roku Zarząd Miasta Kalisza i przedstawiciele angielskiej firmy Southern Vectis podpisali umowę o utworzeniu spółki z o.o. – Kaliskie Linie Autobusowe.

 

 

 

 

Fot.(z lewej): Przystanek na Placu Kilińskiego
Fot.(z prawej): Autobusy marki SAN i marki JELCZ

Fot.(z lewej): Autobusy marki AUTOSAN
Fot.(z prawej): Autobus marki SAN

Fot.(z lewej): Autobus marki  IKARUS
Fot.(z prawej): Autobus marki JELCZ

OD 1994

1 czerwca 1994 roku powstała spółka joint venture Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z udziałem Miasta Kalisza i angielskiej firmy Southern Vectis.
Misją firmy jest motto:

„DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW, Z KORZYŚCIĄ DLA MIASTA”.

Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. są największą firmą świadczącą usługi komunikacji miejskiej w regionie. Główny nacisk położony jest na jakość świadczonych usług. Produktem spółki jest sprawna i dobra jakościowo komunikacja miejska. Firma obsługuje pasażerów miasta Kalisza oraz okolicznych miast i gmin: Gołuchów, Godziesze Wielkie, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrów Wlkp., Pleszew, Stawiszyn, Zbiersk, Żelazków.

 

 

 

 

 

Fot.(z lewej): MAN
Fot.(z prawej): VOLVO B10L

Dziennie z usług Kaliskich Linii Autobusowych korzysta ponad 30 tys. pasażerów. Przy współpracy brytyjskich specjalistów KLA opracowały i wprowadziły nową sieć komunikacyjną mającą na celu zwiększenie częstotliwości i rozszerzenie obsługiwanych obszarów. Zwiększona została liczba punktów docelowych, o kilkadziesiąt wzrosła liczba przystanków. Sieć jest ciągle udoskonalana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb mieszkańców.

 

 


 

 

Fot.: Najmłodsi pasażerowie KLA.

OD 1996

Spełniając oczekiwania pasażerów dotyczące podniesienia komfortu podróżowania KLA sukcesywnie wymienia tabor. W latach 1996 – 2008 spółka wymieniła wszystkie autobusy. W maju 2008 roku wycofano z eksploatacji Jelcze, ostatnie autobusy starego typu. W chwili obecnej Spółka posiada 66 nowoczesnych, niskopodłogowych, ekologicznych autobusów, które obsługują 28 linii o łącznej długości tras 265 km.

 

 


 

 

Fot.: Odprowadzenie ostatniego Jelcza do kasacji.

W 2000

Z myślą o wygodzie Pasażerów, Kaliskie Linie Autobusowe jako pierwsza firma przewozowa w Polsce wprowadziły w 2000 roku kartę elektroniczną jako formę opłat za przejazdy. Pasażer posiadający kartę może opłacić dowolny przejazd za dowolną ilość podróżujących z nim osób bez znajomości taryfy. Nie musi pamiętać o wcześniejszym zakupie biletu w kiosku. Posługując się Kartą Elektroniczną można szybko, pewnie i bezpiecznie opłacić przejazd. System karty elektronicznej jest technologicznie gotowy do funkcjonowania jako system „karty miejskiej”.

 

 


 

 

Fot.: Karta elektroniczna.

Fot.(z lewej): Autobus promujący kartę elektroniczną.
Fot.(z prawej): Kasownik na kartę

Od 2004

Wprowadzany jest system wewnętrznego monitorowania autobusów oraz mobilny system wizualizacji umożliwiający prezentowanie treści informacyjno-reklamowych na monitorach LCD zainstalowanych w autobusach.

 

 


 

 

Fot.: System wizualizacji.

OD 2007

Uruchomiono system informacji pasażerskiej poprzez telefon komórkowy i interaktywną mapę z rozkładem jazdy w internecie, opracowano także kalkulator cen biletów, narzędzie, które pozwala łatwo i szybko sprawdzić ceny poszczególnych biletów na wybranym odcinku. W Punkcie Obsługi Klienta zainstalowany został komputerowy kiosk informacyjny umożliwiający dostęp do aktualnego rozkładu jazdy autobusów.

 

 


 

 

Fot.(z prawej): Kiosk informacyjny.
Fot.(z lewej): Strona internetowa.

W 2007

Dla wygody pasażerów w podpisano porozumienie transportowe KLA Kalisz – MZK Ostrów Wlkp., które rozpoczęło nowy etap współpracy pomiędzy największymi miastami południowej Wielkopolski. Dwaj najwięksi w rejonie przewoźnicy świadczący usługi w ramach lokalnego przewozu osób podpisali porozumienie transportowe dotyczące połączenia komunikacyjnego Kalisza z Ostrowem Wlkp. jeszcze przed powstaniem aglomeracji kalisko – ostrowskiej.

W 2009

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie przy wsparciu KLA odrestaurował autobus San H-100B, który na przełomie lat 70-tych i 80-tych ubiegłego stulecia był eksploatowany w Kaliszu. Ponieważ autobus był własnością MPK w Kaliszu, zgodnie ze swoją historią został przywrócony w barwy firmy, oznakowany herbem miasta i sprowadzony do Kalisza. Zobacz historię rekonstrukcji tego autobusu przygotowaną przez KMKM w Warszawie

 

 


 

 

Fot.: Przekazanie autobusu.

W październiku 2009 Kaliskie Linie Autobusowe miały przyjemność gościć redakcję programu Muzzzik. Udostępniony film przestawia fragmenty odcinka kręconego na naszej zajezdni.

 

 


 

 

Film.: fragmenty odcinka Muzzzik.

 

 


W 2010

 

 

W dniu 10 września br. w Warszawie została podpisana umowa w sprawie odkupienia 18,38% udziałów od angielskiego wspólnika Miasta Kalisza w spółce Kaliskie Linie Autobusowe. Tym samym Miasto Kalisz zostało jedynym właścicielem Spółki.

W dniu 30 września br. przed kaliskim ratuszem odbyło się przekazanie 5 szt. autobusów Solaris Urbino 12 zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu wyniosła prawie 4 300 000,00 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.


Fot.: Przekazanie autobusów 2010.

W 2011

W dniu 6 października br. przed kaliskim ratuszem odbyło się przekazanie 10 szt. autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wyniosła 9 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. W skład dostawy weszło 6 szt. Solarisów Urbino 12, 2 szt. przegubowych Solarisów Urbino 18 i 2 szt. autobusów typu mini Kapena Iveco 65C Urby.

 

 


 

 

Fot.: Przekazanie autobusów 2011.

 

 


Rok 2011 w historii komunikacji miejskiej można zapisać jako przełomowy, z powodu zaistniałych zmian organizacyjno-własnościowych w kaliskim publicznym transporcie zbiorowym.

Miasto Kalisz przejęło nieodpłatnie od Skarbu Państwa 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu. Tym samym zostało 100-procentowym udziałowcem dwóch spółek działających w tym sektorze, tj. KLA i PKS.  Powyższa okoliczność spowodowała, że za ekonomicznie uzasadnione uznano przeprowadzenie dalszych działań organizacyjno-restrukturyzacyjnych, które doprowadzą do optymalnego wykorzystania posiadanego przez obie Spółki potencjału w obszarze zasobów ludzkich, majątku i zaplecza technicznego. Dla realizacji postawionych celów została podjęta decyzja o utworzeniu nowej Spółki, której przedmiotem działalności jest konsolidacja i zarządzanie kaliskim publicznym transportem zbiorowym.

 

 

W dniu 20 kwietnia 2011 roku Rada Miejska Kalisza podjęła Uchwałę o utworzeniu Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe.

W 2012

W dniu 6 listopada 2012 r. została podpisana umowa o realizację inwestycji pod nazwą „Budowa warsztatów mechaniki pojazdowej, z częścią magazynową i pomieszczeniami socjalnymi”. Powstający budynek warsztatowy będzie wyposażony w nowe urządzenia i będą tam realizowane usługi techniczne na rzecz taboru autobusowego KLA i PKS. Tym samym wraz z zakończeniem inwestycji zajezdnia autobusowa KLA znajdująca się na ul. Majkowskiej 26 zostanie przeniesiona na teren KPT zlokalizowany przy ul. Wrocławskiej 30-38.

W 2013

W czerwcu został wyłoniony w ramach procedur przetargowych wykonawca kolejnej części inwestycji budowy zaplecza technicznego, który obejmuje budowę stacji paliw oraz myjni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa stacji paliw oraz myjni stanowi kolejny, istotny etap realizacji strategii konsolidacji i rozwoju miejskich spółek publicznego transportu zbiorowego. Nowo powstająca infrastruktura będzie realizowała usługi na rzecz taboru autobusowego KLA i PKS w Kaliszu, a zakończenie inwestycji planowane jest w bieżącym roku.

W 2014

W dniu 7 lutego br. nastąpiła zmiana lokalizacji zajezdni autobusowej KLA. Na terenie nowej siedziby przy ul. Wrocławskiej 30-38 oddano do użytku nowe zaplecze techniczne do obsługi i naprawy autobusów, uruchomiona została nowa myjnia autobusowa, stacja paliw i dyspozytornia. Autobusy parkują na specjalnie przygotowanym, objętym monitoringiem, utwardzonym placu postojowym. Ponieważ już wcześniej pracownicy administracyjni KLA zostali przeniesieni do biurowca PKS, a obsługa klienta do budynku dworca PKS, tym samym zakończył się trwający od października 1956 roku okres działalności zajezdni miejskich autobusów przy ul. Majkowskiej 26.

 

 

 

 

Do roku 1956 naprawy prowadzone były w garażach zlokalizowanych przy ul. Majkowskiej 13, a autobusy dzieliły plac z targowiskiem miejskim. Wzrost liczby jednostek taboru do 21 szt. oraz liczby przewożonych pasażerów do ponad 4,3 mln spowodował, że władze miejskie przydzieliły na nową zajezdnię tereny i pomieszczenia po byłej rzeźni sanitarnej, które poddano gruntownemu remontowi. W roku 1957 wybudowano stację paliw i utwardzono plac nawierzchnią trylinkową, w kolejnych latach zajezdnia była modernizowana i rozbudowywana.

Z dniem 8 lutego 2014 roku, czyli po prawie 58 latach zakończyła się działalność zajezdni i zaplecza komunikacji miejskiej przy ul. Majkowskiej 26.

W dniu 27 stycznia 2014 r. uruchomiony został system sprzedaży umożliwiający zakupu biletu za pomocą telefonu komórkowego. Firma moBilet przygotowała specjalną aplikację na telefon komórkowy, która jest dostępna również dla pasażerów komunikacji miejskiej w Kaliszu. Za pomocą aplikacji można kupić bilety jednorazowe – normalne i ulgowe oraz bilety specjalne czyli bilet rodzinny i weekendowy.

W dniu 1 czerwca 2014 roku, po dwunastoletniej przerwie uruchomiona została obsługa nocnej linii komunikacyjnej relacji H.Sawickiej – Osiedle Winiary, oznaczonej numerem 10. Autobusy kursować będą we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 22.30 wieczorem do 5:00 rano. Trasa linii przebiegać będzie z ulicy H.Sawickiej przez ulicę Podmiejską, Górnośląską, Harcerską, Poznańską do Szpitala i z powrotem Poznańską, Szopena, Parczewskiego i Łódzką do przystanku Winiary Fabryka. W ciągu nocy obsługiwanych będzie łącznie 9 kursów.

W 2015

W dniu 17 września br. kaliscy radni zdecydowali o przekształceniu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w nową jednostkę organizacyjną – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Od 1 stycznia 2016 r. zajmować się on będzie organizacją transportu w Kaliszu. Nowa instytucja przejmie zadania KPT i Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego, kontynuując jednocześnie działalność Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Jest to konsekwencja konieczności rozdzielenia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego od operatora zajmującego się jedynie realizacją zadań przewozowych. Efektem tego jest kolejna reorganizacja spółek wynikając z przekazania wraz z kompetencjami części pracowników zajmujących się sprzedażą biletów, kontrolą, rozkładem jazdy i nadzorem nad systemem karty elektronicznej.

W 2016

Od dnia 01 maja 2016 r. pasażerowie uzyskali dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej. Wszystkie autobusy Kaliskich Linii Autobusowych zostały wyposażone w urządzenia mobilne z oprogramowaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej pod nazwą „kiedyPrzyjedzie.pl”. Dzięki wdrożeniu systemu pasażerowie mogą z dowolnego miejsca otrzymać informację o prognozowanym czasie odjazdu autobusu z wybranego przystanku (w oparciu o rzeczywisty czas przejazdu pojazdu uwzględniający korki, wypadki, objazdy czy czynniki pogodowe).

 

 

W dniu 1 czerwca 2016 r. Kaliskie Linie Autobusowe wprowadziły do eksploatacji dwa używane autobusy marki Solaris Urbino 10. Ponieważ data wprowadzenia autobusów do obsługi linii komunikacyjnych zbiegła się z Międzynarodowym Dniem Dziecka, w końcowym przygotowaniu autobusów do jazdy po ulicach miasta Spółkę wsparli wychowankowie kaliskiego Domu Dziecka. Mali Goście pomogli w wyprowadzeniu autobusów z warsztatu, tankowaniu, myciu na myjni autobusowej i byli jego – już na zawsze – Pierwszymi pasażerami.

 

 

 

 


 

 

Fot. Solaris urbino 10

W dniu 19 lipca 2016 r. nastąpiło oficjalne oddanie do eksploatacji 5 używanych autobusów marki Scania OmniLink. Zakupione Scanie wyprodukowane zostały w 2007 roku, ich przebiegi wynoszą od 290 do 340 tys. kilometrów. Autobusy sprowadzone zostały do Polski przez firmę Scania Polska S.A. ze Sztokholmu. Pierwotnie zasilane były etanolem, jednak zgodnie z procedurą firmy Scania ich silniki przystosowane zostały do zasilania olejem napędowym. Autobusy dostosowane są do norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, spełniając europejski standard emisji spalin wg. normy Euro 4. Przestronne, estetyczne wnętrza, wygodne siedzenia oraz niska podłoga stwarzają przyjazne warunki podróży pasażerom.

 

 


 

 

Fot. SCANIA Omnilink

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. po raz pierwszy w swojej historii, zostały zaliczone do „10-tki” najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce. W Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2016 organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna” i publikowanym na łamach Strefy Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej (wyd. z dnia 9 listopada br.) Spółka została sklasyfikowana na 10 miejsku. Ranking miał na celu pokazanie czołowych przedstawicieli tak newralgicznych i ważnych w funkcjonowaniu lokalnych społeczności firm, jakimi są przedsiębiorstwa obsługujące transport publiczny. Zaliczenie Kaliskich Linii Autobusowych do grona najlepszych przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce stanowi dla Spółki nie tylko olbrzymi zaszczyt, ale przede wszystkim jest ogromnym wyzwaniem, aby stworzyć jeszcze lepszą, sprawniejszą, bardziej przyjazną pasażerom komunikację miejską.

 

 


Wraz z końcem roku, Kaliskie Linie Autobusowe pożegnały ostatni z przegubowych autobusów marki MAN. Autobusy w liczbie 5 sztuk trafiły do Kalisza w 1997 roku i zastąpiły wysłużone, przegubowe Ikarusy. Odnowiły one wyeksploatowany tabor, a dzięki niskiej podłodze w dużym stopniu poprawiły dostępność komunikacji miejskiej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zakup autobusów związany był z planem odnowy taboru, którego podstawą były wtedy Jelcze i właśnie Ikarusy. Ostatni Ikarus opuścił zajezdnię w 2007 roku czyli równo 10 lat temu. Teraz po kolejnych 10 latach definitywnie wycofany z eksplantacji został ostatni MAN. Autobusy tej marki z powodzeniem służyły mieszkańcom Kalisza przez prawie 20 lat, kursując na najbardziej obciążonych liniach.

 

 

 

 


 

 

fot. Man

W 2017

Od dnia 19 maja 2017 r. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. rozszerzyły ofertę sprzedaży o możliwość zakupu biletu okresowego przez internet. Nowością i udogodnieniem dla pasażerów jest możliwość zapisania elektronicznej formy biletu w telefonie komórkowym. Firma Infospread z Łodzi przygotowała specjalną aplikację „zbiletem” na telefon komórkowy, która jest dostępna również dla pasażerów Kaliskich Linii Autobusowych. Oznacza to, że nośnikiem biletu okresowego może być już nie tylko karta elektroniczna, ale także smartfon.

 

 


W dniu 22 czerwca 2017 r. przed kaliskim ratuszem odbyła się prezentacja 10 szt. autobusów marki Solaris Urbino IV generacji zakupionych przez Spółkę. Łączna wartość dostawy wraz z finasowaniem  wyniosła 11.850.707 zł netto. Autobusy są przyjazne dla środowiska i pasażerów, spełniają wysokie normy emisji spalin Euro-6. Posiadają wiele udogodnień dla pasażerów gwarantując wysoką jakość i komfort podróży. Wyposażone zostały w elektroniczne, wyraźne, klapkowo-ledowe tablice kierunkowe, nowej generacji, nowoczesny system obsługujący kasowniki z wyświetlaczem dotykowym, oraz całopojazdową klimatyzację. Gniazda USB do ładowania telefonów w przestrzeni pasażerskiej, bezpłatny dostęp do internetu poprzez Wi-Fi powodują, że nowe autobusy będą przyjazne pasażerom korzystającym z nowych rozwiązań technologicznych i multimedialnych. Osobom starszym wygodę zapewni niska podłoga na całej długości autobusu, a niepełnosprawnym rampa, specjalnie wydzielone miejsce dla wózków, czy oznaczenia w języku Braillea. Dla matek z dziećmi autobus został wyposażony w kącik ze specjalnie dedykowanym laminatem i tapicerką siedzeń. Bezpieczeństwo pasażerów zapewnia podłoga pokryta wykładziną przeciwpoślizgową bez stopni poprzecznych, automatyczny system wykrywania i gaszenia pożarów w komorze silnika oraz system monitoringu zapewniający rejestrację i podgląd całego wnętrza autobusu.

 

 

 

 


 

 

Fot. Solaris Urbiono 12 IV generacji

Tablice informacji pasażerskiej na przystankach to kolejne udogodnienie dla pasażerów wprowadzone w 2017 roku. Tablice te wyświetlają czas rzeczywisty kursowania autobusu, pokazują za ile minut pojawi się autobus danej linii. Tablice jak na razie znajdują się na trzech przystankach: przy Galerii Amber, na ul. Harcerskiej i na ul. Majkowskiej.

22 lipca 2017 r. – Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. konsekwentnie podnoszą swoją pozycję wśród najlepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w kraju. Po raz drugi Spółka znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu publikowanego na łamach Strefy Gospodarki „Dziennika Gazety Prawnej”. Tym razem KLA zostało sklasyfikowane na szóstym miejscu w kraju, a pierwszym w Wielkopolsce. Ten znaczący awans i obecność w czołówce wśród takich firm jak MZA Warszawa czy Metro Warszawskie to ogromny sukces Spółki.

 

 


W dniu 6 grudnia 2017 r. przed kaliskim ratuszem odbyła się prezentacja zakupionych przez Miasto Kalisz autobusów zakupionych w ramach projektu o nazwie „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”. Zakładał on dofinansowanie na kwotę ponad 14 mln złotych, w tym zakup 9 sztuk autobusów dla komunikacji miejskiej:  4 sztuki z silnikiem Diesla i 5 sztuk o napędzie hybrydowym.

 

 

 

 


 

 

Fot.(z lewej): MAN
Fot.(z prawej): SCANIA

W dniu 27 grudnia 2017 r. doszło do połączenia spółek: 

Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 – 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000393680, NIP: 618-213-72-38, REGON: 301808700, kapitał zakładowy 3 526 000 złotych,

oraz:

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 – 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144386, NIP: 618-003-39-02, REGON: 250442603, kapitał zakładowy 6 245 000 złotych,

– w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie, z którym spółka przejmująca (Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o.) wstąpiła z dniem połączenia, tj. z dniem 27 grudnia 2017 r., we wszystkie prawa obowiązki spółki przejmowanej (Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.).

Na skutek powyższego połączenia cały majątek spółki przejmowanej, tj. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o., został przeniesiony na spółkę przejmującą, tj. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. W związku z powyższym KLA stało się właścicielem zaplecza technicznego znajdującego się na zajezdni przy ul. Wrocławskiej 30-38. Z tym samym dniem KLA przejęły wszystkich pracowników zatrudnionych w KPT i aktualnie samodzielnie dokonuje napraw i obsługi technicznej autobusów łącznie z myciem, tankowaniem i obsługą administracyjną świadczoną nie tylko na rzecz KLA, ale także Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kaliszu

2018

W maju 2018 roku na trzech przystankach zawitały biletomaty. Dzięki tym urządzeniom pasażerowie mogą dokonać zakupu biletów za pomocą gotówki bądź karty. Biletomaty zostały umieszczone na przystanku przy galerii Amber, przy ul. Majkowskiej i Harcerskiej.

W czerwcu miasto Kalisz wprowadziło „Kartę Mieszkańca”, dzięki której posiadacz może liczyć na pewne zniżki w różnych sektorach. Kaliskie Linie Autobusowe dołączyły się do projektu, karty te są także aktywne w autobusach, służą jako wcześniejsze karty pasażera, dodatkowo na zlecenie miasta są wyrabiane przez KLA.

W dniu 27 lipca 2018 roku na teren naszej zajezdni dotarło 11 sztuk autobusów hybrydowych zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacja oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”.

Projekt finansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W zakres projektu wchodzi budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworców kolejowego i autobusowego, wyposażenie przystanków w biletomaty i tablice informacji pasażerskiej, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zakup 11 sztuk autobusów. Najlepszą ofertę na dostawę autobusów, na kwotę 19.187.434 zł brutto (cena jednostkowa 1.418.000 zł netto) złożyła firma MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o.

Hybrydowe autobusy marki Man przyjechały do Kalisza w piątek 27 lipca. Od poniedziałku służby KLA przystąpiły do intensywnych prac mających na celu jak najszybsze przygotowanie autobusów do eksplantacji w warunkach kaliskich. Zostały dokonane przeglądy wszystkich podzespołów, uruchomione zostały wszystkie systemy informatyczne, autobusy zostały oznakowane, zarejestrowane, ubezpieczone, gruntownie umyte i posprzątane, a kierowcy przeszkoleni w zakresie obsługi i eksploatacji. Dzięki temu już od dnia 7 sierpnia autobusy zostały wprowadzone do obsługi sieci tak, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z komfortu jaki daje klimatyzacja, szczególnie ważna w okresie panujących upałów.

Oprócz klimatyzacji w standardzie znajdą się m.in. ekologiczny silnik spełniający normę emisji spalin Euro-6, niska podłoga na całej długości autobusu, system przyklęku, rampa dla wózków, system gaszenia pożarów, dedykowana tapicerka i kącik dla dzieci, elektroniczne tablice kierunkowe, system monitoringu wizyjnego, gniazda USB do ładowania telefonów i niebawem bezprzewodowy internet.

W sierpniu tabor KLA został zasilony dwoma nowymi busami marki Volkswagen Crafter z 2013 roku, które posłużyć mają do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Przewozy te są świadczone na zlecenie Urzędu Miasta. Ważne, aby przewóz dzieci niepełnosprawnych spełniał wszystkie warunki bezpieczeństwa, a pojazdy te zapewniają maksimum komfortu.

Zakończenie inwestycji na terenie zajezdni KLA

Informujemy, że końca dobiega kolejny etap inwestycji na terenie naszej zajezdni przy ul. Wrocławskiej 30-38. Niedawno informowaliśmy o zakończeniu termomodernizacji budynku biurowego, który zaprezentowaliśmy w całkiem nowej odsłonie. Zakończyliśmy już termomodernizację stacji kontroli pojazdów, a teraz po adaptacji do użytku oddajemy nowy magazyn i serwis ogumienia. Prace remontowe objęły m.in.: przebudowę istniejącego budynku z przeznaczeniem na magazyn z zapleczem biurowym i socjalno – sanitarnym oraz serwis ogumienia. W związku z pozyskaniem nowych pomieszczeń pod powierzchnie magazynowe dokonaliśmy rozbiórki starego magazynu oraz  budynku socjalnego, a w ich miejsce wykonana została nowa nawierzchnia  z kostki betonowej z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe. Dla przypomnienia jak wyglądały budynki po dawnym PKS, a jak prezentują się dzisiaj poniżej zamieszczamy kilka zdjęć.

Przed :

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Po:

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Planer podróży:

Ostatnim krokiem zmian w komunikacji w 2018 roku było wprowadzenie „planera podróży”. Jest to wyszukiwarka połączeń, która pozwala za pomocą Google Map wynaleźć najbardziej dogodny sposób dotarcia do miejsca docelowego. Po wpisaniu adresu w wyszukiwarce, planer zaplanuję trasę i wskażę najdogodniejsze połączenia.

Na przełomie 2019/2020 roku tabor Kaliskich Linii Autobusowych wzbogacił się o 8 autobusów Solaris Urbino 12 wyprodukowanych w 2013 roku. Zastąpiły one mocno wyeksploatowane autobusy marki Scania. Po wyposażeniu w system sprzedaży biletów, pod koniec lutego 2020 wyjechały na ulice Kalisza.

 

 


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content