Zapytanie ofertowe – wycinka drzew na terenie KLA Spółka z o.o.

Proszę o przedstawienie oferty na przeprowadzenie wycinki 40 szt. drzew na terenie zajezdni KLA Sp. z o.o. przy ul. Wrocławskiej 30-38 62-800 Kalisz (posiadamy zezwolenie na wycinkę). Ponadto oczyszczenie terenu z samosiewów na powierzchni około 4000m2 .

Zakres prac obejmuje:

  • Wycinka drzew,
  • Wywóz gałęzi i drewna,
  • Oczyszczenie terenu z samosiewów,
  • Frezowanie pni – 12 szt.,
  • Uprzątnięcie terenu.

Zalecamy przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie planowanej wycinki.

Ofertę należy złożyć mailowo na adres k.drobnik@kla.com.pl lub osobiście w sekretariacie Spółki, pocztą lub kurierem na adres ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz w terminie do 28.09.2018 r. godzina 12:00 (liczy się data wpływu).

Termin wykonania usługi do 31.10.2018 r.

Jeśli będziecie Państwo zainteresowani złożeniem oferty, wszelkie konieczne zapytania proszę kierować – tel. kontaktowy 62 768 00 32  Dział Infrastruktury.