Zapytanie dot. badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022

Rada Nadzorcza Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.

Szczegóły w załączniku:

KLA – ogłoszenie biegły rewident