SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. są spółką ze 100% udziałem Miasta Kalisza. Głównym obszarem działalności są usługi przewozów w zakresie kaliskiej komunikacji miejskiej. Jesteśmy spółką z długoletnią historią istnienia, ze stabilną pozycją na kaliskim rynku gospodarczym.
Nasza misja funkcjonowania zawiera się w słowach:  „Dla dobra Mieszkańców z korzyścią dla Miasta”!

Jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego Zespołu, pracą i rozwojem w dziedzinie świadczenia usług? Zapraszamy do wysłania swojego CV na adres mailowy: rekrutacja@kla.com.pl w terminie do 10.07.2024r.

Rekrutacja na stanowisko:

SPECJALISTA DS. INFRASTRUKTURY

Umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej: Dział Infrastruktury

Wymagania dotyczące kwalifikacji:

 • Wyższe wykształcenie, mile widziane techniczne (budowlane, mechaniczne, elektryczne itp.),
 • Znajomość systemu Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze infrastruktury – mile widziane,
 • Uprawnienia SEP 1kV – mile widziane.

Wymagania dotyczące kompetencji:

 • Znajomość dokumentacji i instrukcji obsługi w zakresie infrastruktury obiektowej,
 • Podstawowa wiedza z zakresu instalacji elektroenergetycznych,
 • Podstawowa wiedza z zakresu systemów instalacji grzewczej,
 • Umiejętność czytania i opracowywania dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność kontroli stanu technicznego zespołów mechanicznych,
 • Wiedza specjalistyczna/branżowa z zakresu budynków i budowli oraz elektroenergetyki,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikacja – umiejętność słuchania i reakcji na potrzeby Klienta,
 • Wysoka kultura osobista, przyjazne nastawienie do oczekiwań Klienta,
 • Inicjatywa i samodzielność,
 • Dokładność, myślenie analityczne.

Zadania Twojego stanowiska pracy:

 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z mieniem i jego zabezpieczeniem,
 • Prowadzenie spraw związanych z remontami budynków oraz ich bieżącym utrzymaniem,
 • Nadzór nad pracami związanymi z infrastrukturą (maszyny i urządzenia, instalacje, przeglądy UDT, remonty, awarie, dokumentacja),   
 • Czuwanie nad terminowością okresowych badań sieci energetycznych oraz przeglądów technicznych budynków i budowli,
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką wodą, energią elektryczną
  i ściekami,
 • Prowadzenie spraw oraz dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Stacji Paliw, Myjni Samochodowej oraz Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów,
 • Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących usług obcych, świadczonych przez firmy zewnętrzne, będących pod nadzorem Działu Infrastruktury.

Oferujemy:

 • Pracę na podstawie umowy o pracę, w pełnym etacie,
 • Rozwój zawodowy,
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia, świadczenia socjalne, ubezpieczenie grupowe, dodatkową opiekę medyczną,
 • Pracę w stabilnej firmie. 

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli poufności, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Kalisz, 27.06.2024r.