Przypominamy o nadal obowiązującym objeździe ulicy Częstochowskiej

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza informuje, że z dniem 29 marca br. do odwołania, planowane jest przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu rozpoczęcie kolejnego robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”. 

W dalszym etapie robót przewidziano całkowite wyłączenie z ruchu dla autobusów komunikacji miejskiej ulicy Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ulicy Kubusia Puchatka.

W związku z powyższym autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą zmienionymi trasami:

 • linie nr 3A, 3B, 3C, 3D w kierunku ulicy Elektrycznej od Ronda Ptolemeusza ulicami: Szlak Bursztynowy, Polną, Budowlanych, Częstochowską…;
 • linie nr 3A, 3B, 3D w kierunku ulicy Górnośląskiej od przystanku Częstochowska Kubusia
  Puchatka 12 ulicami: Budowlanych, Polną, Szlak Bursztynowy, Częstochowską;
 • linia nr 3C w kierunku ulicy Górnośląskiej od przystanku Częstochowska Kubusia Puchatka 12 ulicami: Budowlanych, Polną, Szlak Bursztynowy, Nowy Świat…;
 • linia nr 9 przez ulicę Szlak Bursztynowy, z pominięciem ulic: Polnej, Augustyna Kordeckiego
  i Częstochowskiej.

W czasie trwania kolejnego etapu robót nieczynne będą przystanki:

 • dla linii nr 3A, 3B, 3C, 3D: Częstochowska Rypinek 05 i 06, Częstochowska Szpital
  Kalmedica 07 i 08, Częstochowska Szkoła 09 i 10;
 • dla linii nr 9: Kordeckiego 01 i 02, Polna Kordeckiego 03.

Ponadto, autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach usytuowanych na trasach objazdów.