Połączenie spółek
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2017 r. doszło do połączenia spółek:
Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 – 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000393680, NIP: 618-213-72-38, REGON: 301808700,
kapitał zakładowy 3 526 000 złotych,
oraz
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 30-38 62 – 800 Kalisz wpisaną do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144386, NIP: 618-003-39-02, REGON: 250442603, kapitał zakładowy 6 245 000 złotych,

 

 – w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie, z którym spółka przejmująca (Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o.)wstąpiła z dniem połączenia, tj. z dniem 27 grudnia 2017 r., we wszystkie prawa obowiązki spółki przejmowanej (Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.).
Na skutek powyższego połączenia cały majątek spółki przejmowanej, tj. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o., został przeniesiony na spółkę przejmującą, tj. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Mając na uwadze powyższe, wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:

Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o.

ul. Wrocławska 30-38,     62-800 Kalisz

KRS 0000144386, NIP 6180033902, REGON 250442603

ING Bank Śląski S.A. 21 1050 1201 1000 0022 9581 5548.