Ogłoszenie

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. informują, że:

Ogłasza się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego pn.:

„SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW CIEKŁYCH
DO STACJI PALIW KALISKICH LINII AUTOBUSOWYCH SP. Z O.O.”

Szczegóły na stronie BIP link