Wyłączenie z ruchu dla autobusów ulicy Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ulicy Kubusia Puchatka.

Wyłączenie z ruchu dla autobusów ulicy Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ulicy Kubusia Puchatka.

Z dniem 29 marca br. do odwołania, planowane jest przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu rozpoczęcie kolejnego robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”.   W dalszym etapie robót przewidziano całkowite wyłączenie z ruchu dla autobusów komunikacji miejskiej ulicy Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ulicy Kubusia Puchatka.

W związku z powyższym autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą zmienionymi trasami:

  • linie nr 3A, 3B, 3C, 3D w kierunku ulicy Elektrycznej od Ronda Ptolemeusza ulicami: Szlak Bursztynowy, Polną, Budowlanych, Częstochowską…;
  • linie nr 3A, 3B, 3D w kierunku ulicy Górnośląskiej od przystanku Częstochowska Kubusia Puchatka 12 ulicami: Budowlanych, Polną, Szlak Bursztynowy, Częstochowską;
  • linia nr 3C w kierunku ulicy Górnośląskiej od przystanku Częstochowska Kubusia Puchatka 12 ulicami: Budowlanych, Polną, Szlak Bursztynowy, Nowy Świat…;
  • linia nr 9 przez ulicę Szlak Bursztynowy, z pominięciem ulic: Polnej, Augustyna Kordeckiego i Częstochowskiej.

W czasie trwania kolejnego etapu robót nieczynne będą przystanki:

  • dla linii nr 3A, 3B, 3C, 3D: Częstochowska Rypinek 05 i 06, Częstochowska Szpital Kalmedica 07 i 08, Częstochowska Szkoła 09 i 10;
  • dla linii nr 9: Kordeckiego 01 i 02, Polna Kordeckiego 03.

Ponadto, autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach usytuowanych na trasach objazdów (z wyjątkiem przystanku Szlak Bursztynowy Nowy Świat 03 dla autobusów linii nr 9).


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content