Komunikaty

Objazd ul. Śródmiejskiej

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza informuje, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej od dnia 07 kwietnia br. do odwołania autobusy linii nr 2 w kierunku ul. Poznańskiej kursowały będą od przystanku Górnośląska Rogatka 02 ulicami:
 
Harcerską – Kopernika – Kościuszki – Chopina – Wodną – Parczewskiego – Plac Jana Pawła II – 3-go Maja i dalej stałą trasą.
 
❌ W czasie trwania objazdu nieczynny będzie przystanek Śródmiejska Złoty Róg 02. 
 
Ponadto autobusy będą zatrzymywać się na istniejących przystankach usytuowanych na trasie przejazdu. 🚏

Zakończeniem prac związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prym. S. Wyszyńskiego

W związku z zakończeniem prac związanych z budową ronda
na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prym. S. Wyszyńskiego,
od dnia 02 kwietnia br. (piątek) autobusy komunikacji miejskiej linii: 1, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22 kursować będą stałymi trasami, obowiązującymi przed wprowadzeniem objazdu.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 02 kwietnia br. otwarte zostaną dla pasażerów przystanki Podmiejska Wyszyńskiego 05
i 06.


Kursowanie autobusów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w okresie Świąt Wielkanocy w okresie 3-5 kwietnia 2021 r.

DZIEŃ

NUMER LINII

CZĘSTOTLIWOŚĆ KURSOWANIA

 

03.04.2021
(SOBOTA)

wszystkie linie z dziennego rozkładu  jazdy

jak w soboty

 

noc
z 03 na 04.04.2021

linia nocna
nr 10

nie kursuje

 

04.04.2021
WIELKANOC
(NIEDZIELA)

wszystkie linie

nie kursują

 

05.04.2021
PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY

wszystkie linie

nie kursują

 

noc
z 05 na 06.04.2021

linia nocna
nr 10

obsłużony zostanie wyłącznie kurs 4:30 z Wyszyńskiego Słoneczna 10


Zmiana organizacji ruchu z Osiedla Dobrzec

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót budowlanych związanych z budową ronda na  skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego, od dnia 30 marca br. (wtorek) do odwołania autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą następująco:

linie nr 1, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 7, 8, 9, 10, 11

 • w kierunku do pętli na ulicy Słonecznej od przystanku Podmiejska Rondo 01 ulicami: Aleją Wojska Polskiego – drogą przy targowisku – Prymasa Stefana Wyszyńskiego;
 • w kierunku do centrum ulicami: Słoneczną – Prymasa Stefana Wyszyńskiego – drogą przy targowisku – Aleją Wojska Polskiego – Podmiejską – Górnośląską …;

linia nr 5

 • w kierunku do pętli na ulicy Słonecznej od przystanku Stanczukowskiego Dobrzecka 02 ulicami: Podmiejską – Aleją Wojska Polskiego – drogą przy targowisku – Prymasa Stefana Wyszyńskiego;
 • w kierunku do centrum ulicami: Słoneczną – Prymasa Stefana Wyszyńskiego – drogą przy targowisku – Aleją Wojska Polskiego – Podmiejską – Stanczukowskiego …;

linia nr 13

 • w kierunku do ulicy Marii Skłodowskiej-Curie od przystanku Podmiejska Rondo 01 ulicami: Aleją Wojska Polskiego – drogą przy targowisku – Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Wojciechowskiego – Armii Krajowej;
 • w kierunku do centrum ulicami: Marii Skłodowskiej-Curie – Armii Krajowej – Wojciechowskiego – Prymasa Stefana Wyszyńskiego – drogą przy targowisku – Aleją Wojska Polskiego – Podmiejską – Górnośląską …;

linia nr  22

 • w kierunku do Osiedla Dobrzec – trasa bez zmian;
 • w kierunku do pętli na ulicy Godebskiego od przystanku Wyszyńskiego Kościół 04 ulicami: Prymasa Stefana Wyszyńskiego – drogą przy targowisku – Aleją Wojska Polskiego …

                W czasie trwania objazdu nieczynne będą przystanki: Podmiejska Wyszyńskiego 05 i 06, Wyszyńskiego Kościół 03, Wyszyńskiego Przychodnia 01 i 02. Na przystankach Podmiejska
Widok 03 i 04 zatrzymywać się będą wyłącznie autobusy linii nr 5 i 6. Utrzymany będzie tymczasowy przystanek w ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego przy Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła dla  autobusów linii nr: 1, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ponadto, autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach usytuowanych na trasie objazdu.


Tymczasowy przystanek ul. Bankowa

Informujemy, że z dniem 29 marca br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem zatok autobusowych w ulicy Bankowej.
W drugim etapie robót przewidziano remont zatoki autobusowej umiejscowionej po prawej stronie ulicy Bankowej patrząc od strony Alei Wolności i zamknięcie przystanku Bankowa 01.
Wobec powyższego nie będzie możliwe korzystanie z biletomatu zlokalizowanego na remontowanym przystanku.
Przystanek tymczasowy zlokalizowany zostanie na ulicy Bankowej, za skrzyżowaniem z Aleją Wolności.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 29 marca br. przywrócona zostanie do użytku zatoka autobusowa przy przystanku Bankowa 02.


Wyłączenie z ruchu dla autobusów ulicy Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ulicy Kubusia Puchatka.

Z dniem 29 marca br. do odwołania, planowane jest przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu rozpoczęcie kolejnego robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”.   W dalszym etapie robót przewidziano całkowite wyłączenie z ruchu dla autobusów komunikacji miejskiej ulicy Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ulicy Kubusia Puchatka.

W związku z powyższym autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą zmienionymi trasami:

 • linie nr 3A, 3B, 3C, 3D w kierunku ulicy Elektrycznej od Ronda Ptolemeusza ulicami: Szlak Bursztynowy, Polną, Budowlanych, Częstochowską…;
 • linie nr 3A, 3B, 3D w kierunku ulicy Górnośląskiej od przystanku Częstochowska Kubusia Puchatka 12 ulicami: Budowlanych, Polną, Szlak Bursztynowy, Częstochowską;
 • linia nr 3C w kierunku ulicy Górnośląskiej od przystanku Częstochowska Kubusia Puchatka 12 ulicami: Budowlanych, Polną, Szlak Bursztynowy, Nowy Świat…;
 • linia nr 9 przez ulicę Szlak Bursztynowy, z pominięciem ulic: Polnej, Augustyna Kordeckiego i Częstochowskiej.

W czasie trwania kolejnego etapu robót nieczynne będą przystanki:

 • dla linii nr 3A, 3B, 3C, 3D: Częstochowska Rypinek 05 i 06, Częstochowska Szpital Kalmedica 07 i 08, Częstochowska Szkoła 09 i 10;
 • dla linii nr 9: Kordeckiego 01 i 02, Polna Kordeckiego 03.

Ponadto, autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach usytuowanych na trasach objazdów (z wyjątkiem przystanku Szlak Bursztynowy Nowy Świat 03 dla autobusów linii nr 9).


Zawieszenie kursów szkolnych na linii 19E od 22.03.2021 br.

Ze względu na ogólnokrajowe zmiany w funkcjonowaniu szkół, od dnia 22.03.2021 r. do odwołania zawieszone zostają kursy szkolne linii 19E oznaczone w rozkładzie symbolem „S”.


Zmiany w kursowaniu autobusów od dnia 22 lutego br. na ul. Częstochowskiej

 

Informujemy, że od dnia 22 lutego br. do odwołania planowane jest przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki
do gr. Miasta”. Realizacja robót będzie podzielona na etapy.

W pierwszym etapie robót przewidziano przebudowę ulicy Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ulicy Kubusia Puchatka. Na czas prowadzenia robót na wymienionej części ulicy Częstochowskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (w kierunku Ronda Ptolemeusza) oraz zamknięte zostanie skrzyżowanie ulicy Częstochowskiej z ulicą Kordeckiego.

W związku z powyższym autobusy komunikacji miejskiej kursowały będą zmienionymi trasami:

 • linie nr 3A, 3B, 3C, 3D w kierunku ulicy Elektrycznej od Ronda Ptolemeusza ulicami: Szlak Bursztynowy, Polną, Budowlanych, Częstochowską…;
 • linia nr 9 przez ulicę Szlak Bursztynowy, z pominięciem ulic: Polnej, Augustyna Kordeckiego
  i Częstochowskiej.

W czasie trwania pierwszego etapu robót nieczynne będą przystanki:

 • dla linii nr 3A, 3B, 3C, 3D: Częstochowska Rypinek 05, Częstochowska Szpital Kalmedica 07, Częstochowska Szkoła 09;
 • dla linii nr 9: Kordeckiego 01 i 02, Polna Kordeckiego 03.

Ponadto, autobusy zatrzymywać się będą na istniejących przystankach usytuowanych na trasach objazdów (z wyjątkiem przystanku Szlak Bursztynowy Nowy Świat 03).

               


Od dnia 4 lutego br. autobusy komunikacji miejskiej linii nr 2 kursować będą stałą trasą obowiązującą przed wprowadzeniem objazdu

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza informuje, że z uwagi
na utrzymywanie się niekorzystnych warunków atmosferycznych na najbliższe dni i niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót drogowych, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu odwołuje roboty drogowe w ulicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Mostowej.

W związku z powyższym od dnia 4 lutego br. (czwartek) autobusy komunikacji miejskiej linii nr 2 kursować będą stałą trasą obowiązującą przed wprowadzeniem objazdu. O ponownym terminie rozpoczęcia robót będziemy na bieżąco informować pasażerów.


Tymczasowy przystanek ul. Bankowa

Informujemy, że z dniem 3 lutego br. (środa) rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem zatok autobusowych w ulicy Bankowej.

Prace będą przebiegać etapowo. W pierwszym etapie robót przewidziano remont zatoki autobusowej umiejscowionej po lewej stronie ulicy Bankowej patrząc od strony Alei Wolności i zamknięcie przystanku Bankowa 02.

Przystanek tymczasowy dla autobusów komunikacji miejskiej oraz dla autobusów pozostałych przewoźników zlokalizowany zostanie na ulicy Bankowej, za skrzyżowaniem z ulicą Teatralną.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content