Author Archives: redaktor

Kursowanie linii nr 19 w ferie zimowe

Informujemy, że w okresie ferii zimowych tj. od 27 stycznia do 9 lutego br. z rozkładu jazdy linii nr 19E wycofane zostają w dni robocze kursy szkolne (w rozkładzie jazdy kursy oznaczone literą „S”).


Zabezpieczony:

Ta treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, podaj hasło poniżej:


Nowa strona internetowa prezentująca rzeczywiste godziny odjazdów autobusów z przystanków obsługiwanych przez Kaliskie Linie Autobusowe

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że pod adresem www.sdip.kalisz.pl uruchomiona została nowa strona internetowa prezentująca rzeczywiste godziny odjazdów autobusów z przystanków obsługiwanych przez Kaliskie Linie Autobusowe. Aktualnie trwa testowanie nowego rozwiązania.
Informacje o sposobie korzystania z nowego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej są dostępne na stronach internetowych www.sdip.kalisz.pl
oraz www.mzdik.kalisz.pl

24.12.2019 r. Punkt Obsługi Klienta będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) Punkt Obsługi Klienta będzie nieczynny.


Nie będzie podwyżki cen biletów

W związku z pojawiającymi się w lokalnych portalach internetowych informacjami dotyczącymi podwyżki cen biletów informujemy, że procedowany projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza, ma na celu wyłącznie wprowadzenie do cennika nowego rodzaju biletu t.j. biletu 1-godzinnego.

Pozostałe ceny zawarte w uchwale mają charakter cen maksymalnych i stanowią powielenie dotychczasowych cen maksymalnych ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza nr XVIII/216/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Szczegółową taryfę opłat za przejazdy, zgodnie ze swoją kompetencją określa zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza. KLA nie wnioskowały i nie zamierzają  wnioskować o zmiany w wysokości cen biletów, co oznacza, że wszyscy pasażerowie będą mogli dalej podróżować autobusami KLA ponosząc opłaty w dotychczasowej wysokości.


Mikołajkowa Dycha – Utrudnienia w dniu 7 grudnia br.

Informujemy, że z uwagi na organizację biegu „Mikołajkowa Dycha” w dniu 7 grudnia br. (sobota) od godz. 09:00 do godz. 14:00 nastąpi całkowite lub częściowe wyłączenie z ruchu drogowego ulic: Tatrzańskiej, Karpackiej, Spółdzielczej i Torowej. W związku z powyższym autobusy linii nr 16 kursowały będą zmienioną trasą przez ulicę Szlak Bursztynowy.

W czasie trwania objazdu nieczynne będą przystanki: Grunwaldzka Torowa 01 i 02, Grunwaldzka Karpacka 03 i 04, Tatrzańska Karpacka 01 i 02, Tatrzańska Głogowska 03, Spółdzielcza 01.

Najbliższe przystanki dla autobusów linii 16 znajdować się będą na ulicach Obozowej (Obozowa Przychodnia 01 i 02) i Szlak Bursztynowy (Szlak Bursztynowy Konopnickiej 09 i 10).

Ponieważ zmiany w organizacji ruchu mogą powodować zakłócenia w punktualności kursowania autobusów na wymienionych liniach, za powstałe z powyższego utrudnienia wszystkich pasażerów serdecznie przepraszamy.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ulicy Podmiejskiej 2A, pod numerem telefon 62 768 00 91


Zmiany w rozkładzie jazdy linii nr: 15, 18, 19, 22 od 30.11.2019r.

Informujemy, że od dnia 30 listopada br. wprowadzone zostaną zmiany do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej dla linii nr: 15, 18, 19, 22.

Do przebiegów linii wprowadzony zostanie nowy przystanek Żeromskiego 01, zlokalizowany przy Kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Z przebiegów linii nr: 15, 18, 19 wycofany zostanie przystanek Żeleńskiego 02. Z przebiegu linii nr 22 wycofany zostanie przystanek Morelowa Reymonta 01.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ulicy Podmiejskiej 2A, pod numerem telefonu: 62 768 00 91.


Czynny przystanek przy PKP – Dworcowa Centrum Przesiadkowe

Informujemy, że w związku z zakończeniem robót drogowych związanych z realizacją zadania „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu …” na terenie pomiędzy dworcem PKP a Galerią Amber, od dnia 25 listopada br. (poniedziałek) autobusy komunikacji miejskiej linii nr 9 kursować będą stałą trasą obowiązującą przed wprowadzeniem objazdu.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ulicy Podmiejskiej 2A, pod numerem telefonu: 62 768 00 91


Otwarcie przystanków Aleja Wojska Polskiego Supersam

Informujemy, że w związku z zakończeniem robót drogowych, od dnia 25 listopada br. (poniedziałek) autobusy komunikacji miejskiej linii nr 8 i 22 się będą na przystankach Aleja Wojska Polskiego Serbinowska 09 i 12.

Zlikwidowany zostanie przystanek tymczasowy zlokalizowany na wysokości zjazdu do Galerii Kalinka.

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ulicy Podmiejskiej 2A, pod numerem telefonu: 62 768 00 91


Zapytanie dot. badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020

Rada Nadzorcza Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania Sprawozdania finansowego spółki Kaliskie Linie Autobusowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 30 – 38 za rok obrotowy 2019 i 2020.

 Treść ogłoszenia w załączniku

 Ogłoszenie biegły KLA 2019 i 2020.pdf


Punkt obsługi klienta

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek
od 7:30 do 15:30

obsługa Kaliskiej Karty Mieszkańca
(dodatkowo w poniedziałki do godz. 17.00)

Adres:

Kalisz, ul. Podmiejska 2A (Dworzec PKS)

Telefon kontaktowy: 

+48 62 768 00 91

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com