Author Archives: redaktor


Zmiana rozkładu jazdy linii nr 3C i 10

Informujemy, że od dnia 2 marca br. wprowadzona zostanie aktualizacja do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej dla poniższych linii:

  • 3C – zmianie ulegnie godzina odjazdu autobusów z przystanku Romańska Pętla 06 z godz. 22:02 na godz. 22:07 (odjazd z przystanku Częstochowska WSK – 22:16);
  • 10 – zmianie ulegną godziny odjazdu autobusów z przystanku Wyszyńskiego Słoneczna 10 z godz. 0:00 na godz. 0:05 oraz z godz. 1:30 na godz. 1:25.

Prosimy pasażerów o wcześniejsze zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami. Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2a, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92) lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.

 

Linia nr 3C Romańska Pętla Wyszyńskiego Słoneczna
Linia nr 10 Łódzka Winiary Fabryka Pętla Wyszyńskiego Słoneczna


Informacja sekcja wędkarska

W dniu 26.01.2019 r. odbyło się zebranie zdawczo wyborcze Sekcji Wędkarskiej przy KLA. Po omówieniu spraw bieżących sekcji nastąpił wybór nowego Przewodniczącego. Jedynym kandydatem wskazanym przez członków zebrania, był dotychczasowy Skarbnik – Dariusz Linkowski. W głosowaniu zdobył 14 głosów – za i 6 – przeciw, swej kandydaturze. W wyborach wzięło udział 20 członków Sekcji Wędkarskiej.
Nowo wybrany Przewodniczący Sekcji Wędkarskiej powołał Zarząd w skład którego wchodzą:
Przewodniczący – Dariusz Linkowski,
V-ce Przewodniczący – Mirosław Sadłowski,
Skarbnik – Piotr Montelatyc,
Członek Zarządu – Bernard Graczyk,
Członek Zarządu – Alina Ruszyńska.


Zmiany w rozkładach linii nr 3C, 7, 6, 19E od 1 lutego 2019 r.

Informujemy, że od dnia 1 lutego br. wprowadzone zostaną zmiany do rozkładu jazdy komunikacji miejskiej dla poniższych linii:

  • 3C, 7 – zmiana godzin odjazdu z przystanku początkowego Romańska Pętla,
  • 6 – zmiana godziny odjazdu z przystanku Podmiejska Rondo z 5:57 na 5:50,
  • 19E – zmiana godzin odjazdu z przystanków początkowych Majkowska Medix i Ostrów Wlkp.

Prosimy pasażerów o wcześniejsze zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami. Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2a, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92), lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.


Bezpłatne przejazdy dla uczniów

Informujemy, że na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza w dniach 16 – 23 stycznia br. nie pobiera się opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza od uczniów, na podstawie okazania ważnej legitymacji szkolnej.


Ferie zimowe

Informujemy, że w okresie ferii zimowych tj. od 14 do 25 stycznia br. z rozkładu jazdy linii 19 E wycofane zostają w dni robocze kursy szkolne, oznaczone na tabliczkach przystankowych literą „s”.
Wykaz kursów szkolnych:
• godziny odjazdów z przystanku Kalisz Majkowska Medix: 07:10, 10:10, 13:10, 16:10;
• godziny odjazdów z przystanku Ostrów Centrum Przesiadkowe: 08:43, 11:43, 14:43, 17:43.


Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów – godziny pracy w dniu 24.12

Dnia 24.12.2018 roku Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ulicy Wrocławskiej 30-38 będzie otwarta w godzinach od 9.00 do 14.00. Zapraszamy serdecznie.


Zmiany w przebiegu linii 19E i M od 2 stycznia 2019r.

Informujemy, że w związku z otwarciem Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej 6A w Ostrowie Wielkopolskim, od dnia 2 stycznia 2019 roku zostanie wprowadzona zmiana przebiegu linii nr „19E” oraz „M” na terenie Ostrowa Wlkp. W związku z powyższym:

  • przystanek końcowy z ul. Kolejowej zostanie przeniesiony na Centrum przesiadkowe przy dworcu autobusowym (przystanek na ul. Kolejowej zostanie zlikwidowany),
  • przystanek początkowy zostanie wyznaczony przy peronie nr 1 na Centrum przesiadkowym,
  • kursy oznaczone w rozkładzie jazdy literą „T” kończyć będą bieg na przystanku Ostrów Towarowa Dworzec PKP,
  • dodatkowo do przebiegu linii zostanie włączony przystanek na ul. Sienkiewicza – Ostrów Sienkiewicza 23,
  • kurs z godz. 6:10 z Kalisza do Ostrowa Wlkp. zostanie przyspieszony na godz. 6:06.

Godziny pozostałych kursów zostają bez zmian.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce: Rozkład jazdy.

Majkowska Medix – Ostrów Towarowa Dworzec PKP

Ostrów Centrum Przesiadkowe – Majkowska Medix


Kursowanie autobusów w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Kursowanie autobusów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Skip to content